Много са факторите, от които зависи количеството и качеството на гроздовата реколта. Човек не на всички може да въздейства. Но когато сте торили, рязали, окопавали, пръскали, изобщо добре сте се погрижили, има още нещо, което бихте могли да направите. Това са някои операции като колцуването, пререждането на гроздовете и на зърната, както и прореждането на листата.

Колцуване

Колцуването представлява премахване на кората заедно с ликото под формата на пръстенче в основата на плодна пръчка или отделен летораст. Това се прави със специална ножица – колцувач. Ако нямате, което е по-вероятно, може да използвате остро ножче.

Ширината на пръстенчето е 1-5 мм. Целта на тази операция е да се спре отокът на синтезираните в листата вещества към корените и те да се насочат към ресите и гроздовете С колцуването може да се избегне изресяването и в такива случаи се извършва преди цъфтежа. Най-често към тази мярка се прибягва с цел да се ускори наедряването на зърната, както и узряването им. Тогава се извършва по-късно, когато зърната наедряват и са достигнали поне размерите на грахово зърно. Тази намеса във физиологията на лозата, която е от полза за човека, не е от полза и за растението. Въпреки че раната след известно време зараства, намаленият оток на хранителни вещества към корените има, макар и не големи, вредни последици Затова не трябва да се колцува повече от една плодна пръчка на лоза. При това тя трябва да е силна и да не е претоварена с грозде; над колцуваното място не бива да има повече от 5-6 грозда. Ето защо мястото на колцуването не е точно определено и се извършва на различни места по дължината на пръчката. Една и съща лоза може да бъде колцувана повторно след З-4 години. Това никак няма да ви е трудно да го спазите, когато асмата ви в двора е изградена от повече и различни сортове лози. Когато простъпвате пресметливо, ще берете повече и по-дълго време по-едро и по-сладко грозде.

Прореждане на гроздове и зърна

Обикновено със зимната резитба лозите се натоварват с повече плодни пръчки, а с това и с повече гроздове, отколкото могат да изхранят. В такива случаи се налага корекция на броя на гроздовете.

Премахват се недоразвитите върху слабите леторасти още в млада възраст. Така останалите наедряват по-добре. Ако със зимната резитба е постигнато нормално натоварване на лозата, такова пререждане не се налага. Все със същата цел е полезно и пререждането на зърната. Това е манипулация, подобна на манипулацията на гроздето, която производителите правят, преди да го предложат на пазара. В случая се извършва на чепките, както са си на летораста. С остри ножички с тъп връх внимателно се изрязват неоплодените зърна, както и всички дребни и деформирани. Изрязват се и други с цел гроздът да остане по-рехав. Такова пререждане „на корен” е трудоемко и често не така лесно приложимо за нашите условия в промишлени насаждения.

За любителя обаче да го приложи на дворните лози не е никакъв проблем.

Прореждане на листата

Прореждането на листата представлява премахване на част от старите листа в основата на плодните леторасти в зоната на гроздовете. Най-благоприятният момент за обезлистване е, когато зърната на червените сортове грозде започнат да се прошарват, а на белите да омекват. Така се постига по-добро проветряване, което пък е условие да не загнива гроздето. Освен това гроздовете се излагат на слънце и натрупват повече захар, багрилни и ароматни вещества. Премахването на тези листа не се отразява отрицателно на лозовото растение, защото те са стари и вече неактивни. Бедата е, че е трудоемко, поради което в промишлените лозови насаждения обикновено не се прилага. Но в малкото лозе и особено за дворната асма то е напълно по силите на семейството.