грозде на сорт Свежест Сортът Свежест е получен от кръстосването на сортовете Болгар и Мискет тракийски. Листът е средно голям до малък, дълбоко нарязан, петделен, отдолу слабо четинест. Опашният вряз е затворен, с елипсовиден отвор, понякога отворен, лировиден. Дръжката на листа е средно дълга, тънка, на места виненочервено оцветена.

Гроздът е средно голям, коничен, полусбит. Дръжката му е средно дълга, средно дебела, жилава. Средната маса на един грозд е 380 г.

Зърното е едро, овално. Кожицата е тънка, крехка, жълто-зелена. Консистенцията е месесто-сочна. Вкусът е хармоничен, с добре изразена свежест. В едно зърно има от 2 до 3 семена. Средната маса на едно зърно е 4,5 г.

Сортът Свежест се отнася към групата на много ранните сортове. Гроздето му узрява през първата половина на август.

Лозите са средно растящи, с много висока родовитост и добивност. При всички формировки на отглеждане резитбата трябва да бъде само на чепове с по 2 очи. Средният добив от лоза е около 4,5 кг, а от декар - 1300 кг. Подходящ е за асмовидно отглеждане.

Сортът Свежест не е склопен към изресяване и милерандаж. Лозите имат сравнително добра устойчивост на ниски зимни температури. Устойчивостта им на мана и оидиум е слаба. Имат добър афинитет с подложките. Може да се отглежда на различни почви.

По механичен и химичен състав на гроздето Свежест е типичен десертен сорт. Процентът на зърната в гроздето е висок. Кожицата и семената заемат малка част от масата на зърната. При физиологична зрелост на гроздето съдържанието на захари е 16,5%, а на титруеми киселини - 8,6 г/л. Гроздето има много добра транспортабилност и съхраняемост след беритбата. То се задържа свежо и върху лозите дълго време след узряването му.

Сортът Свежест притежава много добри биологични и стопански качества - добра растежна сила на лозите и висока родовитост при къса чепова резитба. Той може да се отглежда успешно на сравнително висока надморска височина - до 700 м.