Получаването на високи и качествени добиви от лозята зависи до голяма степен от обработката на почвата по време на вегетацията. Тази обработка има за цел унищожаването на плевелите в междуредията, които са конкуренти по отношение на водния и хранителен режим. По време на вегетацията се извършват 4-5 плитки обработки в междуредията, с които се премахват плевелите, намалява се изпарението и се запазва почвата от напукване при засушаване. Препоръчва се едновременно с обработката в междуредията да се правят и 3-4 окопавания на реда. С колтученето се премехват израсналите леторасли изцяло или прекършване над няколко възела. При буен растеж на лозите колтуците изразходват значителни количества вода и хранителни вещества. Зашумяват лозите, като влошават светлинния режим и проветряването. По този начин се засилва опасността от гъбни болести и от понижаване на захарността на гроздето. Прореждането на лозята се състои в отстраняване на долните няколко листа на леторастите и откриването на гроздовете по време на зреенето на гроздето. Прилага се както при винените, така и при десертните сортове лози. Главното предназначение на тази практика е да се осигурят проветряване на гроздето и да се предотврати задържането на влагата около тях. По този начин гроздовете се предпазват от гъбни болести и най-вече от гниене.