Филизене

Представлява премахване на излишните леторасти от лозата в началния период на растежа им. С филизенето се регулира броят на летораслите на лозата, осигурява се по-добър растеж и по-добро узряване на пръчките, което гарантира и по-висок добив през следващата година, улеснява се борбата срещу болестите и неприятелите, подготвят се лозите за следващата резитба, създават се условия за по-добро огряване и проветряване на гроздето и листата, регулира се съотношението между плодните и безплодните леторасли.

Филизенето на плододаващите лозя се извършва след появата на ресите, за да се разграничат плодните от безплодните леторасти. По плодните пръчки се премахват излишните безплодни леторасли и по-слабите двойници. Премахват се лакомците по старите части на главината, с изключение на онези, които ще се използват при резитбата за подмяна на някое рамо или кордон, както и за създаване на ново плодно звено. Най-добре е филизенето да се извършва при дължина на летораслите 15-20 см.


Прищипване

Състои се в премахване на растежния връх на летораслите с 1-2 неразвити листенца. То се извършва за да се ограничи изресяването и регулира растежа на отделните леторасли. Времето за прщипване се определя от целта, която се преследва. Когато се цели да се предотврати превръщането на ресите в мустаци /източване/, то се извършва рано, след като се появят ресите. По склонни към източване са десертните сортове Болгар, Италия, Шасла и други. При винените сортове и стъблено отглеждане на лози източването почти не се проявява. Срещу изресяването, през време на цъфтежа, прищипването се извършва 4-5 дни преди цъфтежа. От винените сортове склонни към изресяване са Ркацители, Мискет червен, Мискет врачански, Тамянка и др., а от десертните - Мискет хамбургски и Бяло без семе. Не се прищипват слаборастящи леторасти, слабите лози и леторастите от чепове, които ще се използват при следващата резитба.
 

Кършене

Представлява премахване на растящите върхове на леторастите заедно с 5-6 до 8 недоразвити листа, с което се намалява транспирацията и при недостиг на почвена влага се подобрява водния баланс на лозите. Оказва положително влияние на качеството на гроздето на буйно растящите и зашумени лози, предотвратява се изресяването, подобрява се оплождането на цветовете. Кършенето може да окаже и отрицателно влияние, когато се прилага по-силно /ниско/, при което вегетацията се удължава. Узряването на пръчките се забавя и са с намалена студоустойчивост, а гроздето е с понижено качество. Ако не се налага по-ранно кършене то се извършва през втората половина на месец юли, след като леторастите са развили достатъчно листа и растежът им е намалял. След кършенето на всеки летораст трябва да останат 14-16 листа при винените и 16-18 при десертните сортове. Леторастите от чеповете, които ще се използват при следващата резитба, се кършат по-високо.

Календар по лозарство

Колтучене

Състои се в премахване изцяло или частично на страничните леторасти израснали от летните очи на главния летораст. Те могат да се използват за формиране на кордона при младите лози, за възстановяване на измръзнали лози. Пъпките им имат нормална родовитост и по-висока студоустойчивост от пъпките на основните леторасти и се използват за плододаване след големи зимни студове. При колтучене на всеки летораст се оставят по 4-5 листа в основата на колтука при културните сортове лози, а при маточниците се премахват от основата.


Колцуване

Колцуването се извършва със специални инструменти колцувачи. Състои се в изрязване на кората и ликото под формата на пръстен широк 3-4 мм., без да се наранява дървесината. С това се прекъсва движението на асимилатите от листата към корените и те се натрупват в гроздето и леторастите над мястото на колцуването, следствие на което зърната стават по-едри и гроздето узрява с 10-15 дни по-рано. Колцуването се извършва 6-8 дни след прецъфтяването на лозите. Всяко закъснение намалява ефекта му. Колцуването се извършва при десертните сортове. У нас се прилага главно при сорта Болгар. Плодната пръчка се колцува след извивката, като над отреза трябва да останат най-много 4-5 грозда. Ако се оставят всички гроздове над пръстена резултатите са незадоволителни. Колцуват се само силни лози. То отслабва силата им, затова трябва да се прави на едни и същи лози през 1-2 години.


Прореждане на гроздове

За получаване на висококачествено десертно грозде голямо значение има натоварването на отделните лози с определен брой гроздове. При претоварване с много гроздове зърната са по-дребни, с водниста консистенция, влошен външен вид, а узряването закъснява. В такъв случай се получава по-голяма реколта, но с понижено качество. За отстраняване на тези недостатъци се препоръчва премахване на една част от гроздовете, което може да се извърши на два пъти - първо преди цъфтежа, чрез филизене, като се премахват по-слабите леторасти заедно с ресите по тях и второто, след завързването, като се оставят определен брой гроздове в зависимост от силата на лозите.

Резитба на лозата

При прореждане на гроздовете се премахват част от зърната, за да се получат рехави гроздове, с по-едри зърна и с правилна форма. Тази специфична практика се препоръчва само при десертните сортове. Извършва се рано, когато зърната достигнат едрина на грахово или бобено зърно, с малки ножички с извити краища. Премахват се главно дребните, неоплодени зърна и зърната с неправилна форма. Зърната във връхната част на грозда остават недоразвити /дребни/ и едновременно с прореждането се премахва връхната част на грозда. Прореждането се извършва в хладните часове на деня.

Прореждане на листата

Премахват се на няколко пъти листата около гроздовете след прошарването. Гроздовете по-добре се огряват и проветряват, зърната им интензивно се оцветяват, кожицата им е по-здрава и по-добре издържат на транспортиране и съхранение. Премахване на листата става в облачно и хладно време, за да не се получава слънчев пригор по зърната.
Прореждането на листата е ефикасно мероприятие за опазване на гроздовата реколта от сиво гниене при влажно и дъждовно време.

Автор: Ст.н.с.I ст. Д-р с.н. Иван Малелин

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Време и техника на резитба на лозата

Основни болести при лозата

Велика - най-раннозреещият и едроплоден десертен сорт грозде в света