Това е тежко заболяване на лактиращите овце и кози. То протича с гангрена най-често на едната, а понякога и на двете половини на вимето и много често довежда до смърт на заболелите животни. Повечето от оздравелите животни остават с трайни увреждания на вимето.

Причинителят на заболяването е гноероден микроорганизъм, сравнително устойчив във външната среда - в почвата и постелята може да преживее до 60 дни. Обитава кожата на вимето на овцете.Предпоставки за заболяването са нараняването на вимето на овцете и козите на пасища с остра трева и храсти, което създава условия за навлизането на инфекцията, грубото доене, непълното издояване на вимето. Неиздоеното мляко е добра среда за развитие на болестотворните микроорганизми, проникнали през млечния канал, които причиняват възпаление.

Поради това, че заболялото виме е болезнено, преди да са настъпили видимите признаци на болестта, овцете и козите се пазят от агнетата и яретата и не позволяват да бъдат издоявани. При движение те куцат обикновено с крайника откъм страната на засегнатата половина на вимето, или вървят с разкрачени задни крайници при засягане на двете половини на вимето. Вимето е напрегнато и топло. Болните животни имат повишена температура, нямат апетит и дишат учестено. По-късно кожата на вимето се зачервява и то става тъмночервено до синьо. Появява се оток, който може да се разпространи напред до гърдите и надолу до бедрата.

Млякото е силно променено, като в началото се издоява малко количество серозна течност, която впоследствие се оцветява в червено. В нея се образуват парцалчета от съсиреци, които затрудняват издояването.
Млекообразуването накрая се прекратява напълно, вимето се втвърдява, става студено и нечувствително. Когато отокът се разпространи по коремната и бедрената област, общото състояние на болната овца бързо се влошава и тя умира за 24 часа. Това е свръхострата форма на болестта.

При острата форма боледуването продължава 4 - 5 дни и признаците не са толкова силно проявени. Отокът се ограничава само в областта на вимето, което потъмнява, придобива синкав цвят, втвърдява се, става студено и се появява гангрена. Следват силна диария и изтечения от носа и настъпва смърт.

Хроничната форма на болестта се характеризира с по-нататъшно развитие на гангрената. Засегната част или цялото виме абсцедира, умъртвената му тъкан отпада, а мястото заздравява много бавно. Млекообразуването може да се възстанови само в незасегнатата половина на вимето.

Лекуването на заболелите животни е резултатно само когато се потърси веднага помощта на ветеринарен лекар.

За предпазване на овцете и козите от гангренозен мастит се поддържа висока зоохигиена, дезинфекцират се овчарниците, ръцете на доячите и виметата на животните.Болните животни се изолират и се лекуват.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Романовска порода овце

Избор на кози за мляко

Остро подуване на търбуха при овцете и козите

Диктиокаулозата засяга масово младите овце и кози