Подхранването с концентриран фураж трябва да започне около 30 дни преди началото на кампанията, като количеството и съставът на дажбата са в зависимост от телесното състояние. За коч с жива маса около 100 кг трябва да се осигури смеска от 1 кг дневно, която да включва овес, ечемик, пшенични трици, слънчогледов шрот. Освен това се дава качествено люцерново и ливадно сено на воля и сочни храни – моркови, тикви и други до 1 кг дневно.

Освен правилното хранене на кочовете трябва да се осигурява всекидневно движение – най-добре сутрин рано или вечер по 2-3 км дневно, което поддържа високата полова активност на кочовете.

Много важен момент е половата натовареност на кочовете по време на случната кампания. Ако кочът е пуснат и се намира денонощно в стадото с овцете, при размърляне на 2-3 и повече овце той извършва тяхното покриване по няколко пъти и е възможно дори при 1-2 овце да извърши около 10покривания дневно. Това води до бързо изтощаване и влошаване на качеството и оплодителната способност на спермата, а често и до загуба на полово влечение и непокриване на овцете. Най-правилно е ако има възможност по време на периода на заплождане кочовете да се отделят от стадото и да се пускат сутрин и вечер, като им се позволява да покрият сутрин до 3 овце през 10-15 минути и вечер също, т.е. дневно до 6 покривания.

След като бъдат покрити над 90 на сто от овцете в стадото, тогавакочовете трябва да се пускат за свободно денонощно покриване в стадото. При стадо с малък брой овце (10-15) кочовете трябва да се хранят и гледат добре, но не бива да се делят от стадото.

Посочените дейности преди и по време на заплождането на овцете може да осигурят значително много по-висока заплодяемост и плодовитост. Разбира се, за това от голямо значение е да се опази бременността от аборти, заболявания и смъртност на агнетата по време и след раждането.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Заразни болести при овцете и козите

С какви фуражи да храним овцете?

Храносмилателна система на Овцете

Продължителност на половия цикъл при биволиците