Диктиокаулозата е паразитна болест, понякога засягаща масово младите овце и кози, които показват признаци на бронхопневмония.

Причинителят е сивобелезникав конецовиден кръгъл червей, който се локализира в големите и в малките разклонения на бронхите. Първите признаци на заболяването при шилетата се установяват 4-5 седмици след изкарването им на паша в ниски и влажни пасища и ливади. В началото се появява честа, суха и къса кашлица само при някои шилета, а по-късно започват да кашлят повече животни от стадото. Постепенно кашлицата става много силна, влажна и продължителна, завършваща с кашличен пристъп.

При тежка форма на болестта дишането е затруднено и при кашличния пристъп често се изхвърля слузна материя през носа. При раздвижване на животните кашлицата се засилва, шилетата отслабват и вървят последни в стадото. Появяват се отоци под клепачите и в междучелюстната област. Почти винаги заболяването се придружава с диария.

Болестта продължава няколко седмици, като често тежко заболелите животни умират, а смъртността при младите животни може да достигне 60-70%. По-слабо опаразитените овце и кози при добро хранене и отглеждане и при навременното им лекуване подобряват състоянието си. При поява на кашлица при младите животни трябва веднага да се потърси помощта на ветеринарен лекар.

За предпазване от тази паразитоза младите животни се отглеждат отделно от старите, като им се осигуряват сухи и чисти пасища и хранене с пълноценна хранителна дажба. Овцете се захранват профилактично с препарати, унищожаващи паразита, препоръчани от ветеринарните специалисти.