Всички шилета, които няма да се оставят за зимния период, а ще се колят наесен, трябва да се стрижат 1 до 1,5 месеца преди тяхното клане. Това дава възможност влакното да порасне достатъчно, за да може кожата да е качествена и да може да се използва в кожарската промишленост.

Грубовълнестите агнета, които са с дълга вълна, се стрижат след навършване на 6-6,5 месечна възраст. Това е уместно, когато съвпада с юни и първата половина на юли, тъй като тогава започва повишаването на температурата и горещините и шилетата се освобождават от излишната вълнена покривка. До следващата пролет вълната им успява да израсне. Ако агнетата са закъснели и са се родили например през март и имат дълга вълна, може да се стрижат и по-късно – през август и септември.

Тънкорунните и полутънкорунните шилета обикновено не се стрижат през същата година, в която са се родили, тъй като вълната им е къса. Обаче при ранно агнене, например през декември, вълната им израства до 6 сантиметра и е годна за производството на сукно или за други домашни плетива. В такъв случай може да се стрижат през първото десетдневие на юли.

Ако по една или друга причина вълната им е по-къса и стрижбата им закъснее, то те се стрижат след навършването на една година. У нас това съвпада с ранната пролет, поради което първата стрижба на тънкорунните и полутънкорунните шилета става на 15-16-месечна възраст (изчакват се май или юни). Ако шилетата са хранени и гледани нормално и са в добро телесно състояние, те се стрижат напролет по-рано – при първото затопляне на времето.