Основната цел на всеки овцевъд е да създаде необходимите условия за раждане на здрави и жизнени приплоди – единаци, близнаци или тризнаци. За целта е необходимо овцевъдите още преди започване на агненето да извършат следната подготовка:

ПЪРВО. Да се направи основен преглед на всяка овца и на тези, които са под средната охраненост, да се увеличи дажбата от концентриран фураж, за да може да се родят приплоди с по-високо живо тегло – над 2 килограма. Дребните агнета заболяват и умират по-често от едрородените.

ВТОРО. Да се подстриже вълната около вимето, ануса и външния полов орган, което улеснява новороденото за намиране на цицките и за оказване на помощ при раждането.

ТРЕТО. Подготовка и хигиенизиране на помещението за оагване. Обикновено агненето става в общото помещение в стадото, след което овцата и приплодите се отделят в специален бокс за овцата и новороденото.

Боксовете се правят в единия край на общото помещение – запазено от течение, влага и замърсяване. Всеки бокс се оформя от преносими дървени, метални, пластмасови прегради (леси). Желателно е размерът на бокса да бъде – ширина – 1,2 м, дължина – 1,5 м с обща площ около 1,5.1,8 кв. метра, като дава възможност овцата да се обръща в бокса и да се обслужва от овцевъда. В този бокс трябва да има ясла за сено и за концентриран фураж, както и съд за вода. Преди започване на агненето се определя броят на боксовете, те се изграждат, след което основно се почистват, дезинфекцират и постилат със суха и чиста слама.

Оагването на овцете може да стане в тези боксове, което осигурява по-голяма хигиена и спокойствие по време на раждането.

При трудните раждания, т.е. когато овцата има контракции и напъни, но не може да изтласка плода, трябва да се установи и причината за това – много едър плод или неправилно разположение на плода, т.е. главичката да е извита странично - наляво, надясно, нагоре или надолу между предните крайници. В такива случаи с добре измита и дезинфекцирата ръка и намазана с олио, се вкарва през външния полов орган, внимателно плодът се избутва навътре в матката и се привежда тялото в нормално положение, хващат се предните или задните крайници и се издърпва плодът навън.