Причислява се към породата на късотънкоопашатите овце. Тази порода дава най-добрите в света кожи за шуби.Вълната на романовските овце се състои от тънки пухови влакна, с 1,5 - 2,5 см по-дълги от дебелите осилести влакна, което го няма при другите породи овце със смесена вълна. Осилестите влакна са черни, а пуховите са светлосиви, като цяло цветът на вълната е тъмносив. При кочовете на шията и холката растат по-дълги и груби осилести влакна, които са черни и образуват гриви. Овцете се стрижат три пъти -през март, юни и септември.


Агънцата се раждат черни и към 3 - 4 месечна възраст придобиват сив цвят в резултат на растежа на пуховите влакна. Овцете майки са с тегло 50- 70 кг, а кочовете 80 - 90кг. Годишния добив на вълна е 1,5 - 2 кг от овце и 2 - 3 кг от кочовете. Имат полегнали и остри зъби и могат да пасат на пасища с оскъдна растителност и ядат повече растителни видове от кравите. Млечността им за лактационен период е между 50 -200л.


Характерно за романовските овце е тяхната плодовитост - от 100 оагнени майки се раждат 250 агнета. От всяка овца годишно се получават по 2 - 3кг висококачествени кожи и до 80 кг месо при заколване на приплодите на 6 - 7 месечна възраст. Тази порода,която е създадена в края на 19 век в Ярославска област в Русия, се аклиматизира добре към нашите климатични условия, издържливи са на студ и на топлина. Кочовете се използват за създаване на хибриди с висока плодовитост.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Отглеждане на женски агнета за разплод

През кои сезони се заплождат овцете?

Съвети по отглеждането на новородени агнета

Овце порода тексел

Порода овце Хиос