Млечността на кравите и размножителната им способност (фертилитет) са тясно свързани помежду си. Редовното възпроизводство е абсолютно необходимо за постигане на висок млекодобив. Обратно, намаленият фертилитет води до загуби от намален млекодобив. Така например удължаването на паузата за отелване от 12 месеца само с още един еструс води до 5-процентно намаляване на продукцията.

За да се получава всяка година по едно теле (т.е. 365-дневен период за отелване), кравите би трябвало да заченат 85-90 дни след раждането (бременността трае 9 месеца). За забременяване нормално са необходими 1,5-1,6 осеменявания. Това означава, че осеменяването трябва да започне 60 дни след отелването. За да се получи едногодишен интервал за телене е необходимо женският генитален тракт бързо да се възстанови и да се възвърне към нормалните си функции след раждането.