Извратен апетит при овцете и козите

Извратеният апетит е траен навик на овцете и козите да приемат за храна различни необичайни материали и предмети. Среща се единично, но понякога се наблюдава масово. Като признак извратеният апетит се проявява и при други заболявания, като рахит, остеомалация, хронични възпаления на сирищника и червата и някои вътрешни паразити.

Болестта се проявява най-често, когато животните се хранят с фуражи от ливади, торени с калиеви торове, или със сено, получено през прекалено дъждовни години, или от мочурливи ливади. Прехранването на животните с богати с белтъчини и с бедни на калций и фосфор храни води до заболяването рахит, остеомалация и до извратен апетит. Недостигът на минерални вещества в храната влияе неблагоприятно върху продукцията на смилателните сокове, предизвиква разстройство на храносмилането и води до силна възбуда на нервната система.

През зимно-пролетния период и при оборното отглеждане бременните, животните с усилена лактация и подрастващите агнета и ярета проявяват твърде често извратен апетит. Болните животни лижат или изгризват стените, изцапаните с урина или изпражнения предмети или изяждат замърсената постеля. Вследствие на това се появяват стомашно-чревни разстройства, които довеждат много бързо изтощаване. Продуктивността на животните рязко намалява и овцете могат да умрат от изтощение, или от възпаление на сирищника и червата- гастроентерит. Ако извратеният апетит не е усложнен с гастроентерит, заболяването протича бавно, в продължение на няколко месеца, като за определен период в зависимост от храненето състоянието на животните може да се подобри, или да оздравеят.

Благоприятно влияние за лекуването на болестта оказват пасищният режим и смяната на храната. Най-добър лечебен ефект се постига с коригирането на хранителната дажба след установяване на причините на болестта. Към храната трябва да се добавят необходимите минерални смески в количество, препоръчани от ветеринарен лекар и зооинжинер.

Предпазването от извратен апетит се постига, ако при оборното отглеждане на животните се осигури пълноценна дажба по отношение на минералния и витаминния състав в храната.
Автор - Светозар Тянков