Тетанус при домашните животни
Това заразно заболяване се среща във всички страни на света, но по-често в южните. Заболяват всички домашни животни, особено често овцете и козите, а агнетата са много чувствителни.

Причинителят на болестта е спорообразуващ бацил. Спорите се срещат в обработваемата почва, където се запазват до 10 години, и в изпражненията на животните.

Заразяването се осъществява чрез попадане на спорите в по-дълбоки рани, в които се размножават бързо. Образуват много силен токсин, който се разпространява в организма по нервен, лимфен и кръвен път, достига централната нервна система и предизвиква силно дразнене на нервните клетки.

Признаците на заболяването при овцете и козите са много характерни. Животните имат схванат вървеж с повдигната глава, изправени нагоре неподвижни уши, втвърдена мускулатура на предните и задните крайници. Стойката е разкрачена и наподобява магаре за рязане на дърва. Поемането на храна е невъзможно поради силното стягане на дъвкателната мускулатура. Животните често скърцат със зъби и изпъват опашката си нагоре или встрани, при внезапен шум получават силни мускулни спазми по цялото тяло, губят равновесие и падат, като се наблюдават обща вдървеност и извиване на главата назад към гърба. Смъртта настъпва след 3-4 дни и около 95 % от болните животни умират.
При поява на признаци на тетанус трябва да се потърси помощта на ветеринарен лекар.