Оранжерии с автоматизирана система за управление на микроклимата

Оранжерии с автоматизирана система за управление на микроклимата

С всеки сезон в оранжериите все повече се обръща внимание на качеството на микроклимата. Един от основните компоненти, които повишават продуктивността е подходящата технология за контрол

По-важните грижи за зеленчуците полско производство

По-важните грижи за зеленчуците полско производство

При краставиците първото прореждане се прави при образуване на първите листа, а при доматите - при образуване на 3-4 листа. Второто е 2-3 седмици след първото.

Отглеждане на зеле - особености в агротехниката

Отглеждане на зеле - особености в агротехниката

Подготовката на почвата зависи от производственото направление. За ранно и средно ранно производство на зеле тя започва още през есента след прибирането на предшественика.

Особености в агротехниката на морковите

Особености в агротехниката на морковите

Предшественици на те може да бъдат всички зеленчукови култури, които освобождават площта рано и оставят почвата чиста от плевели.

Краставици - зеленчук разпространен в целия свят

Краставици - зеленчук разпространен в целия свят

Краставицата е стара култура. Плодовете й нямат голяма хранителна стойност, но се ценят заради високите им вкусови качества и пептонизиращите ензими.

Лук - Allium Cepa

Лук - Allium Cepa

Кореновата система на лука се състои от нишковидни коренчета, които и придават брадест вид. Основната част от коренчетата - около 70%, се разполагат в почвата между 20 и 65 см.

Главесто зеле - Brassica oleracea var. capitata

Главесто зеле - Brassica oleracea var. capitata

Специфичните климатични условия в нашата страна са способствали за създаването на сортове е ценни стопански и биологични качества и много добри вкусови качества.

Патладжан - Solanum melongena

Патладжан - Solanum melongena

Патладжанът развива от 4 до 5 скелетни разклонения с множество по-слаби корени. По характер кореновата система е брадеста. Възстановителната й способност е слаба.

Брюкселско зеле - изисквания към външните условия

Брюкселско зеле - изисквания към външните условия

По изисквания към външната среда то се доближава до това на обикновеното зеле. Характерен е по-дългият вегетационен период, високата студоустойчивост.

Съхранение на картофи в постоянни хранилища без принудителна вентилация

Съхранение на картофи в постоянни хранилища без принудителна вентилация

За да се създадат по-добри условия за съхранение на картофите в хранилища без принудителна вентилация, е необходимо да се осигури достатъчно вентилационна повърхност.

Грижи през вегетацията на ранните картофи

Грижи през вегетацията на ранните картофи

Продължителността на периода засаждане-поникване зависи от сорта, подготовката и физиологичното състояние на посадъчния материал, температурата и влагата на почвата.

Предпосадъчна обработка на почвата за засаждане на картофи

Предпосадъчна обработка на почвата за засаждане на картофи

Обработките преди засаждането на картофите се определят от състоянието на почвата, метеорологичните условия и изискванията на културата. При рано просъхване на орния слой се бранува или с

Подходящи райони за производство на картофи

Подходящи райони за производство на картофи

Добивът от картофи се намира в най-пряка зависимост от комплексното влияние на температурите и валежите през периода на клубенообразуването.

Напояване на картофите

Напояване на картофите

Напояването на картофите е високоефективно мероприятие в зависимост от ранозрелостта на сортовете и нормите на торене добивът се повишава с 300-1400 кг/дка.

Изисквания към качествата на картофите

Изисквания към качествата на картофите

Качеството на свежите клубени се определя от формата, размерите, структурата и химичния им състав, които са сортови особености, но се влияят от природните условия и технологията на отглеж