Високи качества притежават следните сортове дини:

Кримсон (Crimson Sweet)

кримсонКримсон е американски сорт дини с буен растеж на стъблата, които могат да достигнат 3-4 метра дължина. Листата са средно големи, дълбоко нарязани. Цветовете са женски и мъжки. Плодовете са едри, сферични и тежат 5-8 кг. Повърхността им е слабо сегментирана, светлозелена с тъмнозелени типовати меридианни ивици. Месестата част е нежна, карминеночервена, много вкусна. Съдържанието на сухо вещество в плодовете е високо - 11-12%. Семената са малки, кафяви, напръскани с черни точки. Плодовете са здрави, добре се транспортират на далечни разстояния. Вегетационният период от поникването до узряването е средно 90-95 дни. Сортът Кримсон е качествен и устойчив на антракноза. Кримсон е най-разпространеният сорт дини у нас.

Стокс 647

Плодове на сорта Стокс 647 са сферични, малки, със средна маса 2-2,5 кг. Кора е тънка, с тъмнозелена повърхност с по-светли пояси. Месеста част е яркочервена, зърнеста, с добри вкусови качества. Плодът изкуфява бързо.

Сортът Стокс 647 е много ран - 70-75 дни от поникването до първата беритба. Среден добив 2000 кг/дка.

Шугар бейби

Шугар бейби е много ран сорт дини с около 75 дни вегетационен период. Плодове на този сорт дини са сферични, с тъмнозелена мрежовидно нашарена и с меридианни ивици повърхност на кората. Месеста част е интензивно червена и нежна. По вкусови качества Шугар бейби превъзхожда сорт Стокс 647.

Мраморна 17

Ластуните на Мраморна 17 са буйни и добре облистени. Плодове - едри, със средна маса - 3-4 кг, сферични и леко сплеснати в полюсите. Кора е с много характерна окраска - върху свелозелен фон са разхвърляни мозаични тъмнозелени петна, които очертават неясно надлъжни пояси. Кората не е дебела - средно 1,5 см. Месеста част - розова, с нежна зърнеста структура, много сочна, сладка, топяща се. Семена - средно едри, керемиденочервени.

Мраморна 17 е ран до средно ран сорт - беритбите на дините започват 75-80 дни след поникването. Среден добив 3000-4000 кг/дка.

Боряна

Плодове на сорта Боряна са едри, сферични. Кора е светлозелена с тъмнозелени меридианни ивици. Месеста част - интензивно червена, нежна и сладка, с много добър вкус.

По вегетационен период и добив сортът е сходен с Мраморна 17.  Този сорт е устойчив на болестта антракноза.

Все още в различните райони на България са разпространени някои местни, добивни и с добри вкусови качества сортове дини, като Пазарджишки черни, Плевенски черни, Гюлле, Местни подобрени и др., които не трябва да се изоставят и забравят.