В зеленчуковата градина може да намерят приложение за отглеждане на разсад и на зеленчукови култури някои от полиетиленовите покрития, като полиетиленови тунели и полиетиленови оранжерии.

Полиетиленови тунели

Полиетиленови тунели

Полиетиленовите тунели се правят с помощта на дъгообразно извити железни пръчки, дълги около 130 см и дебели 5-6 мм. Те се забиват в земята на 1 м една от друга, така че да се образува дъга с ширина в основата 40-45 см и височина под билото 40 см. По билото на дъгите се опъва сезал. По този начин се оформя скелет, върху който се разстила и опъва полиетиленово платно с ширина 1,2-1,5 м. В двата края платното се сгъва и се завързва на колчета, а по надлъжните стени, то се подсипва с почва.

Полиетиленови оранжерии

Полиетиленовите оранжерии са подобни на полиетиленовите тунели, но с по-големи размери: ширина 6 м височина под билото 2,40 м и дължина 30-40 м. Скелетът се изгражда от железни пръчки или тръби (дъги) и телена мрежа.

Вътре в големите полиетиленови оранжерии, за да се подобри микроклиматът, може да се направят по-малки покрития - полиетиленови тунели.

Какъв е топлинният режим в полиетиленовите покрития?

Топлинният режим в полиетиленовите покрития - тунели и оранжерии - се изменя в доста широки граници: при слънчево време температурата бързо става много висока (40-45°С), а през нощта рязко спада.

В полиетиленовите оранжерии средната денонощна температура, максималната и минималната са по-високи с няколко градуса, отколкото в тунелните покрития, което позволява по-ранното засаждане на зеленчуковите растения в тях.

Температурата в полиетиленовите покрития може да се регулира чрез редовно проветряване, съответно чрез допълнително покриване на култивационното съоръжение с рогозки или с двоен пласт полиетиленово платно. При трайно затопляне навън полиетиленовите платна се снемат.

За предотвратяване влиянието на ниските температури (под - 2, -3°С) в неотопляемите полиетиленови оранжерии се практикува изграждането на полиетиленови тунели в тях. Температурата в допълнителните тунели се изравнява с температурата в парници, затоплени с биотопливо. В тези полиетиленови покрития в южните райони може да се отглежда разсад от домати за ранно производство без опасност да измръзне.