За средно-ранно производство се използват дългоплодни и средноплодни сортове краставици. Подходящи сортове са:

  • - Гергана,
  • - Мидори,
  • - Свежест,
  • - Десислава и др.

Отглеждат се чрез директна сеитба или чрез разсад.

Кога да започнете?

Още през есента е добре да се натори почвата с оборска тор, суперфосфат и калиев сулфат. Напролет може да се преоре на дълбочина 16 - 18 см, като се внесе и амониева селитра, бранува се и се оформят лехите. Сеитбата или засаждането се извършва, когато е минала опасността от късни пролетни слани - в края на април и началото на май. Дълбокоплодните сортове се отглеждат на висока равна леха при схема 120+40x50см или браздово при схема 80x50см. Схемата при средноплодните сортове е 120+40x40см или 80x40см.

Сеитбената норма за салатните сортове е 250 - 300г на декар, засява се на дълбочина 3 - 4 см. На малки площи може да се сее гнездово, след оформяне на бразди. Гнездата се правят през 40 - 50 см. Във всяко гнездо се поставят по 1 - 2 кг добре разложен оборски тор. Засяват се по 4 - 5 семена на дълбочина 2,5 - 3 см. За да се избегне образуването на почвена кора, отгоре се мулчира с разложен оборски тор. При това производство също се използва опорна конструкция.

Кои са по-важните болести при краставиците

При редова сеитба през 3 - 4 метра се набиват колове, високи2 - 2,5 м. На коловете се опъва 3 реда тел. Първият се поставя на 40 см от повърхността на почвата, а другите през 60 см. Прави се мрежа от манила, на която се закрепват растенията. При схема двуредова лента в средата между редовете се забиват колове. Върху тях, на държатели се опъват по два реда тел през 1 метър. Растенията се прикрепват с манила към теловете.

Грижи през вегетацията

През фаза 2 - 3 същински листа се извършва първото окопаване на дълбочина 10 - 12 см и подхранване с 15 кг/дка амониева селитра. По-късно обработките са на дълбочина 5 - 6 см, за да не се поврежда кореновата система. Около 20 дни след разсаждането се внасят допълнително по 15 кг/дка амониева селитра. През първите фази от развитието на растенията, до първата беритба, се полива по-рядко, за да не се влошава топлинния и въздушно-газовия режим на почвата.

Как да преборим сеченето на разсада при краставицата?

Плододаване

След като започне плододаването се полива през 4 - 5 дни, с поливна норма 25 - 30 куб.вода на декар. През този период не бива да се допуска засушаване, защото се влошава качеството на продукцията, съкращава се живота на растенията и силно се намаляват добивите. През целия период се води борба с болестите и неприятелите. Салатните сортове се берат два, три пъти седмично и средният добив е около 5 - 6 т/дка.


ВИЖ ОЩЕ

Краставици отглеждани в оранжерии - кога се пръскат и торят?

Изменения по надземните органи на краставиците

Какво влияе на качеството на зеленчуците