Интегрирана растителна защита на краставици, който се отглеждат в оранжерии

Краставиците отглеждани в оранжерии, в т.ч. и сорт Гергана се заразяват от много фитопатогени - гъби, бактерии и вируси, причинявайки тежки заболявания на растенията. Освен това краставиците отглеждани в оранжерии се нападат и повреждат на постоянно място от много неприятели по краставиците - оранжерийна белокрилка, листни въшки, трипсове и др., които причиняват много силни повреди по краставиците, намаляват добивите, влошават качеството на плодовете, а често предизвикват загиване на растенията. Като се има предвид консумацията на краставичните плодове в прясно състояние, изключително важен е въпросът за тяхната безопасност за човека при консумацията им.

С цел получаване и консумиране на чиста от пестициди продукция се преминава към биологична или интегрирана растителна защита на растенията, в т.ч. и на културите, отглеждани в оранжерии. Интегрираната растителна защита допуска известно намножаване на неприятелите и проява на болестите по растенията, известни като праг на икономическа вредност (ПИВ). Целта е колкото е възможно по-малко приложение на продукти за растителна защита. Ограничаването на тези продукти се постига чрез редица агротехнически, механични, биотехнически и биологични средства и устойчиви сортове краставици.

Вирусни болести по краставиците

Мерки срещу вирусни болести по краставиците:

  • използват се устойчиви сортове краставици, унищожават се растителните остатъци, засаждат се здрави растения;
  • обеззаразяват се ножчетата, с които се режат с перхидрол, разреден с вода 1:10, като болните растения да се режат последни или да се унищожават;
  • използват се само семена, обработени термично срещу вируси;
  • унищожаване на листните въшки - приносители на някои вируси.

Мана по краставиците

Срещу маната по краставиците се пръска с един от следните препарати:

Алиет флаш - в концентрация 0,3% и карантинен срок - 4 дни; Галбен 8М 65 - 0,25% и карантинен срок 15 дни;  Корсейт МДФ - 0,3% (20 дни); Корсейт РДФ - 0,25% (14 дни); Манколаксил 72 ВП - 0,25% (14 дни); Манкоцеб 80 ВП - 0,25% (20 дни);  Превикур енерджи - 0,2% (14 дни); Промокар 70 СЛ - 0,25% (14 дни); Ридомил голд МЦ 68 ВГ - 0,25% (14 дни).

Брашнеста мана

Срещу брашнеста мана по краставиците се използва един от следните препарати:

Байфидан 250 ЕК - 0,02% (7 дни); Куадрис 25 СК - 0,075% (3 дни); Тиморекс 66 СК - 1% (1000 литра на декар) - това е екстракт от чаено дърво и няма каратинен срок; Топаз 100 ЕК - 0,025% (14 дни); Топсин М 70 ВП - 0,05% (14 дни); Трифмин 30 ВП - 0,015% (7 дни); Флинт макс ВГ - 20 г /декар (21 дни).

Оранжерийна белокрилка

Срещу оранжерийна белокрилка се пръска с един от следните инсектициди:

Адмирал 10 ЕК - 0,05% (карантинен срок 3 дни); Актара 25 ВГ - 0,03% (3 дни); Актелик 50 ЕК - 0,015% (7 дни); Аплауд 25 ВП - 0,1% първо пръскане и 0,05% - две пръскания през 7-8 дни (7 дни); Конфидор енерджи ОД 0,08% (3 дни); Моспилан 20 СП - 0,02% (3 дни); Фюри 10 ЕК - 0,02% (1 ден) и др.

Памуковата листна въшка и обикновената прасковена листна въшка

Срещу памукова листна въшка и обикновената прасковена листна въшка, основни видове неприятели по краставици се пръска с един от следните продукти:

Актара 25 ВГ - 0,007% (карантинен срок 3 дни); Конфидор енерджи ОД - 0,06 - 60 ml/декар (3 дни); Кохинор 200 СЛ - 0,05% (7 дни); Моспилан 20 СП - 0,0125% (3 дни); Нексид 015 КС - 0,02% (7 дни); Пикадор 20 СК - 0,05% (7 дни); Снейк 20 СП - 0,0125% (3 дни); Суперсект 10 ЕК - 0,0125% (7 дни); Уорант 20 СЛ - 0,05% (3 дни); Биская 240 ОД - 0,06% (3 дни) и др.

Торене на краставиците, отглеждани в оранжерии

Краставиците реагират много добре на торене с оборски тор, но най-голяма необходимост имат от азот и калий в сравнение с фосфор. През първия период на вегетацията краставиците се нуждаят от повече азот, а по време на плододаване - от калий и фосфор. Сроковете на торене на краставиците и торовите норми се определят от запасеността на почвата с хранителни елементи, развитието на растенията и очаквания добив. В оранжерийни условия растенията се нуждаят от обилно торене, което се определя конкретно за всеки шед и период от развитието им чрез почвени и листни проби.

Първото пръскане срещу болести и неприятели и торенето на краставиците се определят от специалист чрез системно наблюдение за развитието на растенията и проявата на болестите и неприятелите. Броят на пръсканията на краставиците  се определя също конкретно, като строго се спазват карантинните срокове за отделните химически продукти.

ВИЖТЕ ОЩЕ: 

Най-важното за вегетационните поливки на зеленчуците?

Листни въшки по зеленчуковите култури и борбата с тях

Какви са смущенията от неправилното хранене при краставиците