Беритбата на зеленчуците е важно агротехническо мероприятие, което има определена роля за получаването на по-високи и по-ранни добиви и за повишаването на качеството на продукцията. При продължително и многократно плододаващите растения (каквито са доматите, пиперът, краставиците, патладжаните, дините, пъпешите, а в малките стопанства - и зеленият фасул, и бамята) редовната беритба стимулира образуването на нови генеративни органи. Завръзите и плодовете нарастват по-бързо поради притока на повече пластични вещества към тях. И обратно, забавянето при прибирането на стандартните плодове влияе отрицателно върху образуването на цветовете и причинява силното им изресяване, както и на младите завръзи. Това е последица от недостига на хранителни елементи и се проявява особено силно при беден агрофон и при леки песъчливи почви с нарушен воден режим поради силната вертикална филтрация.

Развитие на кореновата система на зеленчуците

За развитието на кореновата система от голямо значение са първите 1-2 беритби. При доматите, пипера, краставиците и тиквичките е добре плодовете да се оберат, преди да достигнат стандартните размери. А също така да се отстранят всички повредени и деформирани завръзи и плодове. По този начин към кореновата система се насочват повече пластични вещества от интензивно нарастващата и физиологичноактивната надземна част на растенията. Корените стават по-мощни и обхващат по-голяма хранителна площ, а самите растения повишават своята жизненост и плододават по-обилно, по-продължително, а продукцията има по-високо качество.

Беритбата - обърнете й внимание

Производителите на зеленчуци трябва да обръщат повече внимание и на начина на беритбата. Той също влияе на крайните резултати. В оранжерийни условия при беритбата не трябва да се уврежда хабитусът на растенията. За предпочитане е прибирането на плодовете на пипера и на краставиците да става чрез отрязване, за да не се чупят стъблата и разклоненията. Освен това както при оранжерийното производство, така и при полското е необходимо предварително да се маркират растенията със съмнителни признаци за заболяване от вирусни болести - мозайка, стрийк и др. Те се берат последни, а работещите измиват ръцете си със сапун, за да не се разпространяват болестите.

Бели листни петна по доматите

Всички зеленчукови култури, отглеждани без закрепване на стъблото (главно краставиците и тиквичките), изискват още по-голямо внимание, защото обикновено стъблата им образуват допълнителни корени от възлите. Те служат за по-пълно снабдяване на растенията с вода и с хранителни вещества и ако при беритбата се изскубнат или се разкъсат, нарушава се храненето на растенията. В този случай външната реакция е склонност към завяхваме в обедните часове, към окапване на цветовете и към по-бавно нарастване на плодовете.

Качество на зеленчуците

Качеството на зеленчуците също е свързано с тяхното прибираме. Например изследванията показват, че интервалът между беритбите има особено значение за получаването на краставици корнишони с по-високо качество. Най-добре е те да се обират през ден, защото при интервал от 4 дни в продукцията преобладават нестандартните плодове с дължина над 12 см.

Мисия невъзможна ли е собственото производство на разсад?

Определящи за качеството са:

  • - физиологичното състояние на реколтираните растения,
  • - фитосанитарната обстановка в насажденията и в посевите и други фактори.

 

Най-подходящо е доматите, пиперът и другите зеленчуци да се берат, когато растенията са най-свежи - в утринните часове, но, разбира се, след като се „вдигне” росата. Освен това плодовете не трябва да престояват в условията на висока температура и ниска относителна влажност на въздуха.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Листни въшки по зеленчуковите култури и борбата с тях

Кои са по-важните болести при краставиците

Специално разсаждане на изтеглен нависоко доматен разсад