Какви са пеперудите, яйцата и гъсениците на бялата зелева пеперуда?

Мъжките пеперуди имат кремавобели предни крила с тъмнокафяво до черно петно на върха, а женските - също кремавобели предни крила и сърповидно тъмнокафяво петно на върха. Освен това те имат още по две овални и едно запетаевидно, също така оцветени петна. При размах крилете на мъжките са дълги до 60, а на женските до 65 мм. Яйцата са жълти, ребристи, с бутилковидна форма. Снасят се по долната страна на листата на групи и са дълги 1,2-1,4 мм. Гъсеницата е жълтозелена, с черни ивички, петна и власинки по тялото. Дълга е около 40 мм.

Какви повреди причинява гъсеницата на бялата зелева пеперуда?

В млада възраст гъсениците изгризват долния епидермис и паренхимата на листата, а по-късно унищожават листата напълно, като не засягат само дебелите жилки. Гъсениците на бялата зелева пеперуда се хранят с листата на голям брой културни и диви кръстоцветни видове, но най-големи повреди причиняват по различните видове зеле. Освен кръстоцветните култури повреждат още гладиолите, латинката, резедата и някои други украсни видове растения.

Каква е биологията на бялата зелева пеперуда?

Бялата зелева пеперуда развива 3-4 поколения годишно и зимува като какавида по стоборите, оградите, корнизите, стрехите, стъблата на дърветата и на други защитени места. Пеперудите летят още през април през най-топлите и слънчеви часове на деня. Те смучат нектар от цветовете на растенията, предпочитайки кръстоцветните. След като узреят полово и копулират, женските снасят яйцата си по долната страна на листата на групи. Една пеперуда снася около 210 яйца. Гъсениците се развиват за около 28-32 дни и най-опасни са през последните две възрасти, когато само 5-6 гъсеници унищожават един лист зеле. Напълно развитите гъсеници напускат растенията и се отправят към дърветата, постройките и оградите, където какавидират. Пеперудите от второто поколение летят през юни и юли, от третото - през август и първата половина на септември, и от четвъртото - през септември и октомври. Гъсениците притежават отровни жлези, които при дразнене отделят секрет, предизвикващ обриви по тялото на човека, а за кокошките, патиците и гъските е отровен. За бялата зелева пеперуда е характерно, че се развива в населените места и около тях, а в полските райони почти липсва.

Как се провежда борбата с бялата зелева пеперуда?

Борбата с бялата зелева пеперуда се провежда чрез унищожаване на плевелната растителност, отглеждане на културите при висока агротехника, чрез пръскане с химични и бактерийни препарати и чрез паразитни видове насекоми от род Трихограма. Препарати се използват при икономически праг на вредност 2-3 гъсеници на растение или при установяване на повече от 1% нападнати растения. Няма официално регистрирани средства за борбата с бялата зелева пеперуда. Може да се използват контактни инсектициди - органофосфорни, карбаматни, пиретроидни и др., с прибавка на прилепители - 0,03% децис 2,5 ЕК или 0,15% актелик 50 и др. От биологичните препарати се използва Дипел 2Х - 100 g/dka. От трихограмите се внасят срещу всяко поколение по 10 000-20 000 паразити на декар, колонизирани на три пъти - първото след началото на снасянето, а второто и третото през 6-8 дни.

Бяла зелева пеперуда

{youtube}RfrHw0A9wQw{/youtube}