Симптоми при маната по краставиците, дините, тиквичките и тиква - Pseudoperonospora cubensis(Berkeley et CurtisRostovzew от клас Oomycetes, разред Peronosorales

Първите признаци на кубинска мана се явяват по горната листна повърхност, под форма­та на разлети или ограничени от нерватурата хлоротични петна. При влажни условия долната страна на петната се покрива с моравовиолетов налеп от спороношението на гъбата. При маната по дините проявите не са много типични и приличат на повре­ди от антракноза. Петната са дребни, отна­чало хлоротични, а по-късно стават червенокафяви. Налеп от спороносци и спори се образува рядко. При мана по тиквата и мана по тиквичките петната са същите като тези при маната по дините. При силно нападение листата и целите растения изсъхват.

Причинител на маната по краставиците, дините, тиквичките и тиква

Причинителят на кубинската мана образува междуклетъчен мицел. През устицата излизат конидионосци, които са единични или на групи от 2 до 6-7 на брой. Те са леко подути в основата и дихотомно разклонени във втората третина. Ооспорите на причинителя са кръгли и с грапава повърхност.

Напролет покълнват само ооспорите. Необходимо е те да са претърпели влиянието на температури около 0°С и по-високи и влага в продължение най-малко на 30 дни. Ооспорите се образуват сравни­телно рядко. Основният начин на презиму­ване на гъбата е под формата на мицел и спори по вегетиращи през зимата в култивационни съоръжения гостоприемници. Не е изключено заразата да проникне от по-южните страни. Благоприятни условия за развитието на гъбата са дъждовно време и тем­пература от 10 до 30°С. Оптимална температура за развитие на гъбата е 18°С. Гъбата образува спори при температури от 14 до 30°С. Най-много спори се образуват при 20-24°С и висока влажност на въздуха от 80-100%. Конидиите покълнват в капка вода при темпе­ратура от 5 до 30°С. Оптимални температури за покълване на конидиите са от 20-25°С. Зооспорите са по-активни при температури от 10-15°С. При оптимални условия от 18-20°С и относителна влажност на въздуха 100% инкубационният период е от 3 до 5 дни. Масово развитие на маната трябва да се очаква, когато средноденонощните температури са от 18-24°С, а водата се задържа в продълже­ние на 8-9 часа.

Борба с маната по краставиците, дините, тиквичките и тиква

За борба с маната по краставиците, дините, тиквичките и тиквата, трябва да се спазва тригодишно сеитбообръщение и пространствена изолация от заразени площи. Начало на пръскането започва, когато климатичните условия благоприятстват развитието на маната по краставиците, дините, тиквичките и тиква, но преди поява на инфекция с един от контактните фунгициди - Дитан М 45 - 0.2%, Пероцин - 0.4% и др.

При поява на първите признаци на мана е необходимо:

  • да се пръска с един от изброените фунгициди със системно действие - Алиет флаш - 0.3%; Куадрис 25 СК - 0.075%;  Ридомил голд МЦ 68 ВГ - 0.25%, Корсейт М ДФ - 0.25%, Акробат МЦ - 0.1% и др.
  • след 7-10 дни трябва да се пръска с един от контактните фунгициди - Дитан М 45 - 0.2%, Пероцин - 0.4% и др.

Пръсканията за маната продължават в интервал от 7-10 дни през цялата вегетация на културата като се редуват изброените по-горе препарати.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Листно завиване по доматите

Брашнеста мана (оидиум) по лозата

Борбата с кръгломиниращият молец започва още през есента