При приложението на базамид гранулат за обеззаразяване на почвата трябва да се има предвид, че гранулите му имат малък радиус на действие и при нормална температура газът се придвижва на 5-6 см във вертикална посока и на 5 см в хоризонтална. Затова базамид гранулатът трябва да се разхвърля равномерно по почвената повърхност. Това може да се извърши с тороизсяваши устройства. При липса на техника разхвърлянето се извършва ръчно, но задължително с ръкавици.

Обеззаразяването на почвата с базамид гранулат трябва да става в сутрешните часове на деня, когато температурата на почвата и въздуха все още е ниска. При повишаване на температурата през деня количеството на излитащия от гранулите газ силно нараства, което, от една страна, води до намаляване на ефекта, а, от друга, до загазоване на средата, където се работи за смесване на препарата с почвата. Смесването да се извършва непосредствено след разпръскването (по възможност двете практики да се извършват едновременно).

При обеззаразяване с базамид гранулат почвата трябва предварително да се очисти от растителните остатъци (кореновата система на растенията). Освен това, за да се получи добър ефект от обеззаразяването на почвата с базамид гранулат, една седмица преди третирането почвата да се навлажни до 70-75% от ППВ. Почвата трябва да бъде влажна и по време на самото внасяне на препарата. При суха почва резултатите от обеззаразяването с базамид гранулат са лоши. Най-добре е след фрезуването почвата да се покрие с полиетиленово фолио. При невъзможност да се покрие излитането на препарата се предотвратява чрез неколкократно оросяване на повърхността на почвата с вода за 2-3 мин.