Лозарството е поминък в много райони на страната и е сравнително рентабилен отрасъл. Лозата е растение, от което се получават добри добиви и на бедни почви, малко пригодни за други селскостопански култури. Непрекъснати грижи за лозята трябва да се полагат от началото на вегетацията до беритбата. На първо място се поставя опазването от болести по лозата и неприятели. Икономически най-важни болести и неприятели по лозата са: мана, брашнеста мана, сиво гниене и гроздов молец.

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ?

Първото пръскане срещу брашнеста мана (оидиум) по лозата трябва да започне при дължина на летораста 2-6 см. с един от следните препарати:

  • Систан Супер 24 ЕК - 0,01%, Топаз 100 ЕК - 0.015%, Байфидан 250 ЕК - 0.01%, Еклер 49 ВГ - 0,05%; Куадрис 25 СК - 0.075%, Шавит Ф 71,5 ВП (Ф72 ВДГ) - 0,2%, Болеро 12 ЕК - 0,02% и др.

Третирането срещу брашнеста мана по лозата трябва да се извършва през 7-14 дни, като се редуват най-малко два препарата.

В зависимост от динамиката на заразата пръсканията могат да продължат до фаза прошарване на зърната. Борбата с маната по лозата се организира на основата на прогноза и сигнализация. Предпазни пръскания се правят с контактни препарати:

  • Купроцин - 0,4%; Купроксат ФЛ - 0,3%; Купроцин супер - 0,3%; Купроцин супер специал - 0,25%; Косайд 101 ВП - 0,15%; Шампион ВП - 0,15%; Фунгуран ОН 50 ВП - 0,15%; Банко 500 - 0,2%; Браво 500 - 0,2%; Дитан М-45 - 0,3% и др.

При по-масово развитие на болестта особено в критичните фази борбата се извежда с контактно-системни (лекуващи) препарати до ограничаване на заразата. Продукти за растителна защита на лозата с контактно-системно действие за борба с брашнеста мана (оидиум) по лозата са:

  • Куадрис 25 СК - 0,075%; Микал флаш - 0,3%; Верита ВГ- 0,2%; Галбен 8 М 65 - 0,25%; Акробат МЦ - 0,2%; Форум Р - 0,25%; Мелоди компакт 49 ВГ - 0,15%; Арметил М - 0,25%; Валсалаксил МЦ 72 ВП - 0,25%; Ридомил голд МЦ 68 ВГ(ВП) - 0,25%; Еклер 49 ВГ - 0,05%; Кабрио топ - 0,15%; и др.

Третирането трябва да се извършва през 7-14 дни, като се редуват най-малко два препарата.

Борбата с гроздовия молец се извежда със следните препарати:

  • инхибитори на синтеза на хитина (ИСХ) - Каскейд 5 ЕК - 0,1%. Те се прилагат в началото на снасяне на яйцата;
  • синтетичните пиретроиди. Те се препоръчват за приложение при констатиране на оформен зародиш, в началото на излюпване. Те са ефективни са и при по-ниски температури (8-12градуса);
  • фосфорорганичните и карбаматните (с контактен и системен ефект). Те се препоръчат след излюпване на яйцата при достигане на съответните прагове на икономическа вредност.

Получаването на високи и качествени добиви грозде зависи и от редица агрохимически мероприятия

КОЛТУЧЕНЕ

С колтучене се премахват израсналите от летни пъпки странични леторасли изцяло или прекършване над няколко възела. При бурен растеж на лозите колтуците изразходват значително количество вода и хранителни вещества. Зашумяват лозите, като влошават светлинния режим и проветряването. По този начин се засилва опасността от гъбни болести и от понижаване на захарността на гроздето. В такива случаи се налага премахване на колтуците.

ПРОРЕЖДАНЕ НА ЛИСТАТА

Прореждане на листата се състои в отстраняване на долните няколко листа на леторастите и откриване на гроздовете по време на зреене на гроздето. Прилага се, както при винените, така и при десертни сортове грозде. Главното предназначение на това мероприятие е осигуряване на проветрение на гроздовете и предотвратяване на задържането на влага по и около тях. По този начин гроздовете се предпазват от гъбни болести и най-вече от сиво гниене.

ГРАДУШКИ

Значителна част от лозовите насаждения в България са разположени в райони, където падат градушки. Съществени мероприятия, които се прилагат за възстановяване на лозите след падане на градушка са третиране с 1% Бордолезов разтвор, Купроцин - 0.4% и резитбата. Резитбата след градушката има за цел да възстанови формировката, да се получи известно количество грозде и да се осигури нормално плододаване през следващата година. Степента на повреда от градушката зависи от нейният интензитет и от фазата в която се намират лозите. При еднакъв интензитет, повредите са толкова по-малки колкото по-късно е паднала градушката. Възстановителната резитба може да се проведе, когато летораслите са в активен растеж- не по-късно от края на юни. Плодните пръчки се премахват, а зелените леторасли от старите чепове се режат отново на чепове. Техният брой трябва да осигури нормално гарниране на кордоните и възможност за натоварване при резитбата на следващата година.

ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА

Обработката на почвата по време на вегетацията на лозата има за цел да унищожи плевелите в междуредията, които се явяват конкуренти по отношение на воден и хранителен режим. По време на вегетацията се извършват 4-6 плитки обработки с култиватор. Целта е премахването на плевелите, намаляване на изпарението и запазване на почвата от напукване при засушаване. Препоръчва се едновременно с обработката да се правят 3-4 окопавания в реда. Ръчната обработка е трудоемка и затова се препоръчва използването на хербициди на базата на активното вещество глифозат. След почистването на леторастите в зоната на корените и стъблото-ниско в реда се правят две тренирания с препарати с активно вещество глифозат в доза 800-1200 мл/дка. Препоръчва се в така приготвения разтвор се прибави малко количество Амониева селитра за подкисляване на средата и по-силно действие на препарата.

ТОРЕНЕ НА ЛОЗИТЕ

Времето на внасяне се определя от вида торене на лозите, биологичното състояние на лозите и сортовете, които се отглеждат. Внасянето на азотните торове трябва да става напролет 20-30 дни преди напъпването на лозите. Пълноценно торене може да се осигури, като се съчетае основното торене с подхранващото /коренно и листно/. Подхранващото се извършва два пъти 10-15 дни преди цъфтежа и след оплождането, когато зърната достигнат големината на грахово зърно. Листното подхранване се извършва, чрез напръскване на растенията с микро и макро торове.

НАПОЯВАНЕ НА ЛОЗИТЕ

Лозовото растение се отличава с голяма сухоустойчивост. То притежава мощно развита и силно разклонена коренова система, която достига на голяма дълбочина. Когато влагата в корено обитаемия почвен слой е недостатъчна, поливането на лозите спомага за засилване на физиологичните процеси и води до повишаване на добива на лозата. За да се запази високото качество на десертните бели сортове грозде се препоръчва поливките да се преустановят един месец преди гроздобера, а за червените винени сортове 45-50 дни преди гроздобера.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Формировка Гюйо при лозите

Изресяване при лозата и мерки за борба с него

Армира - типичен десертен сорт грозде