Видове формировки Гюйо

Оригиналната формировка Гюйо се характеризира с едно плодно звено, с един чеп  с 2 очи и една плодна пръчка с различна дължина в зависимост от сорта - средно с 12-14 очи. В практиката този начин на формиране е изменен, като вместо едно рамо се формират две симетрично  разположени рамена и при резитбата се оставят 2-3 чепа и една плодна пръчка  и се нарича подобрен Гюйо. На силните лози се оставят две плодни пръчки и 3-4 чепа с по 2 очи и формировката се нарича двоен Гюйо. При тази формировка подпорната конструкция е с три реда тел, разположени съответно на височина 50-90-150 от повърхността на почвата. На долната тел плодните пръчки се извиват и полагат хоризонтално, а всички леторасти  през вегетацията се привързват вертикално по конструкцията.

Какво трябва да знаем за резитбата на лозето?

Формиране на лозите

Формирането на лозите се извършва като при засаждането лозата се реже на чеп с 2 очи. На втората година лозата отново се реже на чеп с 2 очи. През есента на втората година или пролетта на третата година долната пръчка се реже на чеп с 2 очи, а горната се оставя за плодна пръчка с 10-12 очи. Оставя се още един чеп от лакомец. На четвъртата година плодната пръчка се реже през стария чеп. От развилите се от чеповете пръчки по-горната се оставя за плодна пръчка, а от по- долните се оставят 2 чепа с по 2 очи. Така се формира единичен подобрен Гюйо - виж фигурата. 

Поддържане на формировката Гюйо

На петата година могат да се оставят на силните лози по 2 плодни пръчки. Поддържането на формировката става като всяка година плодната пръчка се изрязва от основата. От най-долните пръчки по чеповете или от лакомници се оставят 2-3 чепа, а от по-горните се избират плодните пръъчки. По този начин се забавя издигането на рамената. Тази формировка може да се прилага както при десертните, така и при винените сортове съобразно биологичните им особености.

Предимства и недостатъци

Предимствата на тази формировка са, че има възможност да се получават по-високи добиви, тъй като най-родовитите очи се намират по средната част на пръчките. Леторастите се разпределят равномерно върху конструкцията, с което се осигурява по-добро огряване и проветряване на листата и гроздовете. Като недостатък е, че тя е трудоемка - извършват се много ръчни операции. Лозите са чувсвителни към зимните студове и пролетните слани, поради което е необходимо загребване.

Чашковидната формировка може да се извърши и чрез резитба на спящи пъпки, като през втората година се премахват всички пръчки. През пролетта на третата година се избират 3-4 пръчки разположени на еднакво разстояние една от друга около стъблото, от които ще се оформят бъдещите рамена.

Асмовидни формировки на лозата

Резитба за плододаване и поддържане формата на главината

След формиране на лозите през следващите години се извършва резитба за плододаване и поддържане формата на главината. Броят на чеповете трябва да бъде съобразен със силата на лозата. Тази формировка се прилага при родовити и местни сортове като Гъмза, Димят, Памид, Зарчин, Мискет червен, Шевка, Широка мелнишка лоза и др. Лозите лесно се формират и поддържат, встъпват по-рано в плододаване, почвообработките могат да се извършват на кръст.

Сортовете Памид, Широка мелнишка лоза, Мискет червен могат да се отглеждат без подпорни конструкции и гроздето е с по-висока захарност. Недостатък  на тази формировка е, че тя е по-нискодобивна. На всяка лоза се поставя кол. Не е подходяща за сортове с малки гроздове и с малка родовитост на пъпките в основите на пръчките. За промишлени лозя е неподходяща.

ВИЖТЕ ОЩЕ

Икономически важни болести по лозата

Резитби на зелено в лозето

Календар на лозаря за февруари