Пълното или частичното окапване на цветните бутони, цветчетата или младите завързи в периода около цъфтежа се нарича изресяване. Когато окапят всички цветни пъпки, ресата изсъхва. По-често се случва гроздовете да останат силно проредени. Сортовете Бяло без семе, Мискет червен, Мискет врачански, Мискет хамбургски и Ркацители изресяват по-силно от другите сортове грозде.

Когато на грозда се развият малък брой едри нормално оплодени зърна, а по-голямата част са дребни безсеменни, явлението се нарича милерандаж (момици). Милерандаж се наблюдава често при сортовете Болгар, Царица на лозята, Кардинал, Памид (някои клонове) и др.

Понякога буйният растеж на леторастите рано напролет може да причини постепенно изгубване на цветните бутони, вследствие на което растящата реса се превръща в мустак. Тази форма на изресяване се нарича източване. Склонни към източване са десертните сортове Болгар, Шасла доре, Бяло без семе, Италия и др.

Причините за изресяване при лозата може да бъдат най-различни:

  • Буен растеж на леторастите. Когато по-голяма част от хранителните вещества отива за растежа на леторастите, получава се „изгладняване” на ресите, което се проявява в изресяване. Подложката Монтикола в такива случаи усилва изресяването. Средствата за борба против изресяването при лозата, причинено от буен растеж, са прищипване или кършене на леторастите непосредствено преди цъфтежа. Като предпазна мярка се препоръчва склонните към изресяване сортове да не се присаждат върху Монтикола.
  • Неблагоприятни метеорологични условия. При хладно, облачно и дъждовно време през периода на цъфтежа оплождането на цветовете е нередовно. Ако температурата спадне под 15°С, оплождане не става. Засега няма сигурни средства за предотвратяване на изресяването, дължащо се на лоши метеорологични условия.
  • Ненормално устройство на цвета. То е причина за изресяването при сортовете с функционално женски цветове. За да плододават редовно, такива сортове лози трябва да бъдат опрашени с фертилен прашец от сортове с нормални (двуполови) цветове. Много често лозите от сортове с функционално женски цветове, като Чауш, Черна разакия и др., се засаждат в близост с лози от сортове с нормални цветове. Това улеснява тяхното оплождане.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Вирусни болести по лозата и защита

Поддържане на почвената повърхност и почвеното плодородие при лозята

Начини, норми и срокове на торене на лозите