бяла американска пеперудаОт вредителите по овощните култури заслужава особено внимание един много опасен неприятел от листогризещите - бялата американска пеперуда (Hyphantria cunea Drury).

Бялата американска пеперуда е многояден виц, който напада повече от 200 растителни вида овощни и широколистни дървета и храсти. Гъсениците на неприятеля най-силно нападат черницата, черешата, ореха, остролистния клен, известен като ацер, ябълката, сливата, крушата, дюлята, вишната, бъз, ясен и лозата. По-слабо се нападат тополата, върбата, кайсията и липата.

Неприятелят развива две поколения годишно и зимува като какавида в пукнатините по кората на дърветата, под покривите на къщите и други постройки.

Гъсениците на първо поколение на бялата американска пеперуда се развиват през юни, а гъсениците на второ поколение се излюпват около средата на август и се хранят до септември.

Пеперудите са средно големи със снежно бели криле. Понякога се срещат индивиди с черни точки или тъмнокафяви петна по тях. Гъсениците първоначално са зеленикави, с дребни брадавици и космици по тялото. По-късно те добиват по-тъмен цвят. Напълно развитите гъсеници достигат дължина 30-35 мм и са силно окосмени.

Напролет след излюпването си гъсениците започват да се хранят групово, като скелетират долния епидермис на листата (тази повреда се забелязва по-трудно). По-късно, след преминаването им във втора възраст, те започват да правят малки дупки по листната петура и да оплитат по няколко листа в паяжина. По тези паяжинни гнезда може лесно да се познае, че нападението е точно от този неприятел. С напредване на развитието на гъсениците, растат съответно и гнездата, като в тях се включват цели клони. Щом изядат листата, те се преместват на ново място, а там, където са се хранили остават огризки от листа и екскременти в паяжина, която бързо покафенява, а клоните приличат на опожарени. При масово нападение дърветата могат да бъдат обезлистени.

Второто поколение на неприятеля е много по-опасно и с много по-голяма численост.

Гъсениците от последните възрасти напущат паяжинните гнезда и се разселват поединично по цялото дърво, което вече е силно повредено. При голяма плътност и липса на храна гъсениците нагризват и плодовете на крушите, ябълките и сливите.

Борба с бялата американска пеперуда

Борбата с бялата американска пеперуда се провежда с механични мерки и химични средства или бактериални препарати.

Най-подходящо е механичното унищожаване на гнездата на гъсениците от първо поколение, когато те са още малки и щетите не са така големи. Така може да се намали значително плътността от второ поколение. Паяжинните гнезда се изрязват и изгарят веднага щом се забележат, преди да са се разпълзели гъсениците от по-големите възрасти. За целта може да се използва и факла, натопена в нафта и с нея внимателно да се обгарят гнездата, за да не се предизвика пожар.

Срещу гъсениците на бялата американска пеперуда може да се пръска с инсектициди или бактериални препарати. За нападнатите дървета в населените места, парковете, по улиците и дворовете могат да се използват бактериалните препарати: Дипел ВП - 0,1% или Дипел 2 X - 0,1%, които са безопасни за хората, животинския свят и околната среда, прилагат се без карантинни срокове и от тях няма токсични остатъчни количества по растенията. Третираните гъсеници загубват способността да се хранят, тялото им потъмнява и за 3-5 дни загиват от бактериално заболяване, което се е развило в тялото им. Тези препарати са много опасни за копринената буба и с тях не бива да се третират черниците, с които тя се изхранва, дори и съседните растения.

От инсектицидите срещу гъсениците на бялата американска пеперуда са подходящи: Актелик 50 ЕК - 0,15%, или Дурсбан 4 Е - 0,1%. Пръскането трябва да се проведе срещу младите гъсеници, които са по-чувствителни на препаратите.