мускусна патица Мускусната (няма, турска) патица е разпространена в Южна Америка, откъдето произхожда и се среща в диво състояние.

Оперението й е различно, най-вече бронзово, но може да е бяло, черно и шарено. Главата е гола, покрита с груба червена кожа. При плашене хвърчи, не издава глас, а само съска. Тялото е дълбоко и широко, а кожата бяла. Възрастните патици достигат маса 2-3,5 кг, а патоците - 3-5 кг. Снася около 70 яйца със светлозелена черупка. Мускусната патица е отделен подвид и яйцата й се люпят на 32-ия ден вместо на 28-ия.

Мускусната патица използва много добре растителните фуражи, но е взискателна към храненето и отглеждането. Може да се отглежда и без водоеми. Месото й е висококачествено и по вкус се доближава до месото на дивата патица. В луксозните ресторанти се сервира като деликатес.

Мускусната патица се кръстосва с пекинската, но потомството е безплодно. Получените хибриди са пригодни за угояване за черен дроб. Във Франция се провежда отбор, насочен към повишаване на носливостта, подобряване на качеството на месото и оползотворяване на фуража при интензивно угояване на патета за месо и получаване на мастен черен дроб. При принудително угояване от тях може да се получи 0,850-1000 г дроб.

У нас мускусната патица се среща в доста лични стопанства.