патици Дажбите на патиците се определят в зависимост от масата, носливостта, сезона и телесното им състояние. През периода на снасянето особено внимание трябва да се обръща на повишената потребност от витаминни и минерални храни.

Патиците се хранят три пъти на ден - сутрин и обед с мека храна и вечер със зърно или зърнена смеска от равни части ечемик, пшеница и царевица.

Брашнената смеска се дава като мека храна в рехаво състояние. Хранилките и поилките трябва да са близо едни до други, защото след приемането на няколко порции храна патиците пият вода. Поради тази причина брашнената смеска се навлажнява, за да не се разпилява. Меката (навлажнената) смеска се залага в количество, която патиците изяждат за 25-30 мин.

Патиците трябва да се хранят в дворчетата, а през зимните студени дни - в помещението.

По време на усилено снасяне количеството на концентрирания фураж може да стигне до 200-250 г, а на кореноплодите - до 150 г на патица дневно, като в дажбата се включват повече белтъчини и витаминни фуражи.

През летния сезон, когато се използват предимно зелени храни, стърнища, пасища и водоеми, богати на естествени храни, концентрираният фураж може да се намали до 100 г на патица дневно.

Годишно за една патица са необходими приблизително следните количества фураж: зърнени житни фуражи 60 кг, фуражи от животински произход 3 кг, шротове 3 кг, люцернови и сенни брашна 5 кг, сочни и зелени фуражи 40-50 кг. При използване на добри пасища и естествени водни басейни тези количества може да се намалят с около 25%.