Интересът към кайсията през последните години нараства изключително бързо поради търсене на плодовете на вътрешния и международния пазар. Добрата грижа налага познаването и бързото вземане на мерки срещу основните болести по тази култура.

Ранно кафяво гниене

Болестта е изключително вредоносна и не рядко води до пълно компрометиране на реколтата,  и то не само в години  на силно развитие, но и след това, поради унищожаване на плододаващата дървесина. Проявява се в началото на вегетацията, като "опожаряване" на цветовете, летораслите и обрасващата дървесина.

Причинител

Причинителят на болестта е гъба, която презимува като мицел в заразените дървесни части и мумифицираните плодове. Заразяването е чрез спори по време на цъфтежа през цветовете, за много кратко време - около 4 часа. От цветните части некрозата преминава в ликото, камбиалната тъкан  и дървесината на плодните клонки. До тези тъкани мицелът на гъбата може да достигне и от заразени леторасли, от загнили плодове или през рани. Когато некрозата стане околовръстна, клонката изсъхва до върха, заедно с целия нов прираст. През по-късните фази на вегитацията, обикновено след средата на май, болестта се проявява по плодовете,  като късно кафяво гниене,  което завършва с мумифициране. Развитието на болестта се благоприятства от влажно и хладно време през периода на цъфтеж на дърветата и е в зависимост от натрупания заразен фон.

Борба

Отглеждане на дърветата при условия на добро проветряване, по-големи  разстояния на засаждане и редовна резитба и борба с плевелите. Изрязване до здраво и изгаряне още през вегетацията на всички заразени и изсъхнали клонки и мумифицирани плодове. Предпазните пръскания се извършват според примерната схема.

Спазването на принципите при резитба на дръвчетата в млада възраст води до добри резултати

Гъбна сачмянка

Причинител

Тя заразява главно плодовете, листата и пъпките. По листата в началните фази се явяват червеникави точковидни петна, които по-късно некротиралата тъкан  на петната се отделя от здравата част и опадва, като се образуват перфорации. Заразените плодове са покрити с червеникави петна, наподобяващи струпеи.

Причинителят на болестта зимува в заразените клони  главно в осмолените язви, раковини и пъпки. Заразяването става директно чрез кутикулата на листата, през рани, през пъпките и листните отпечатъци, образувани след листопада. Благоприятните условия за развитие на болестта са мека зима и продължителни   дъждовни периоди.

Борба

Оздравителна резитба на дърветата, следцъфтежни пръскания за опазване на листата и плодовете от заразяване.

Бактериален пригор

Причинител

Причинява повреди от сачмянков тип по листата и плодовете, както и загниване на пъпките, язви, раковини и смолоизтичане по клонките. При масово нападение се наблюдава преждевременен листопад. Заразяването става през рани от различно естество, въздушните устица, незарастнали листни отпечатъци.Патогенът презимува в заразените части. Развитието на болестта се благоприятства от чести и продължителни валежи.

Борба

Изрязване до здраво и изгаряне още през вегетацията на всички заразени изсъхнали клонки. Предпазните пръскания се извършват според схемата.

На какви почви виреят различните видове овощни дръвчета

Гномониоза

Причинител

Причинителят на това заболяване е гъба, която причинява масово напетняване на листата, пригор и преждевременен листопад (още през юли - август) в години с по-продължителни превалявания през пролетно-летния период. По листата се образуват неясно очертани хлоротични петна  с бавно разрастваща се некроза откъм центъра. От горната страна петната са светлокафяви или сивкави. От долната страна те са по-тъмнокафяви, като опушени по края, а  останалата част е светлокафява с фино грапава повърхност. Цветът на двете зони постепенно се прелива. Патогенът презимува в окапалите листа.

Борба

Заораване на опадалите листа късно през есента и плитки обработки през пролетта, за да не се изваждат на повърхността заораните листа. Следцъфтежни пръскания, които се извършват на основа прогнозата за развитие на патогена  и климатичните фактори през сезона.

Шарка по кайсията

Причинител

Причинителят е вирус, който се запазва в заразените растения - слива, трънка, джанка, зарзала и се пренася чрез присаждане и смучещи насекоми - листни въшки и цикади. По листата и плодовете се появяват  светлозелени пръстеновидни петна с по-тъмен център. Плодовете имат блудкав вкус. По костилката на заразения плод се появяват белезникави пръстеновидни петна.

Борба

Пространствена изолация от заразени кайсиеви, сливови и прасковени насаждения. Засаждане на здрав сертифициран посадъчен материал. Изкореняване и изгаряне на заразените дървета. Борба срещу преносителите на патогена - листни въшки и цикаде.

Апоплексия

Причинител

Преждевременното загниване е най-вредоносното явление при кайсията, което настъпва след известен период на задоволителен растеж и плододаване. Проявява се като внезапно, бързо увяхване и изсъхване на дърветата или като постепенно измиране на отделни части от короната, а по-късно и на цялото дърво. Вначалната фаза на развитие на заболяването липсват видими признаци или понякога се проявяват в слаба форма хлороза, смущения в цъфтежа и развитието на листните пъпки, по-рано приключване на вегетацията, опадване на листата, слаб прираст, скрита или явна некроза по короната. Срещат се също напукване на короната и смолоизтичане, частична или пълна некроза на дървесината, миризма на алкохолна ферментация. Най-често и най-силно увяхването и изсъхването се проявяват в началото на вегетацията или по-късно, при засушаване и през периода на втвърдяване на костилката - в години с обилно плододаване. Естеството на това заболяване може да бъде различно във всеки конкретен случай, взависимост от състоянието на дървото, екологичните условия, провежданата агротехника и видовия състав на патогените. Колебаещата се зимна температура и повреди от студ, като екологичен  фактор, краткият биологичен покой на кайсията, както и някои инфекциозни болести, като ранното кафяво гниене, вертицилийното увяхване, бактерийна сачмянка, някои почвени патогени и други се приемат у нас за главна предпоставка за развитие на апоплексия.

Борба

Избор на подходящи площи за засаждане на дърветата. Защита срещу болести и неприятели. Висока агротехника на отглеждане на дърветата.

Автор - Люляна Иванова

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Опадане на цветовете и на завръзите

Как да си направим бордолезов разтвор?

Подръжка на почвената повърхност при отглеждането на кайсии