В промишленото плодопроизводство, а и в личното стопанство резитбата на овощните дървета е средство за бързо въздействие върху хода на протичащите в растителния организъм процеси. Положителните резултати от правилно проведената, както и отрицателните резултати от неправилно извършената резитба на овошките се проявяват бързо, още в същата година, и имат последействие две или три години.

За да не се допускат грешки при провеждането на резитбата, трябва да се има предвид следното:

  • Пълна яснота при определяне целите на резитбата. В зависимост от възрастовия период и биологичното състояние на дърветата се определят видът и начинът на резитба - за формиране, просветляване, производство, подмладяване, задържане на растежа и др.
  • Познаване на различните видове резитбени операции и силата на тяхното въздействие върху дървото през различните възрастови периоди и фенофази на развитие. Пререждането и съкращаването са основни, а наклоняването, пензирането, напречните и надлъжните нарези, колцуването и др. - помощни резитбени операции.
  • За поддържане на редовно плододаване различните овощни видове и сортове изискват различна резитба.
  • Правилна преценка на биологичното състояние на дърветата непосредствено преди извършването на резитбата. Преценяват се силата на растеж, степента на залагане на плодните пъпки, повредите от ниски зимни температури и др. Добре е в преценката да се включат и проявите на жизнената дейност на дърветата година или две назад - количество реколтирани плодове, растеж, нападение от болести и неприятели по плодовете и листата и др.

Всичко това показва, че резитбата на овощните дървета е мероприятие сложно и отговорно, за извършването на което се изисква добра подготовка и знания.