Почвената повърхност трябва да се поддържа чиста от плевели преди всичко чрез обработки. През вегетационния период е необходимо да се извършват няколко обработки на дълбочина 6-8см, чрез дискуване или култивиране в зависимост от заплевяването. В неплододаващите градини могат да се отглеждат междуредови култури, за по-пълно използване на площта между редовете, като за тази цел могат да се засяват: бобови култури-фасул, грах за зелено; зеленчукови култури – лук, чесън, спанак, тиквички; тиквови култури – дини, пъпеши, краставици. За междуредови култури абсолютно са недопустими царевица, люцерна, слънчоглед, тютюн, домати, пипер, ягоди. Отглеждането на междуредови култури не трябва да затруднява провеждането на необходимите растителнозащитни мероприятия. В редовите ивици трябва да се оставят достатъчно широки площи, незаети от подкултурата, които да се обработват редовно. Отглеждането на междинни култури се допуска най-много до петата година . В плододаващите градини основен начин за пъддържане на почвената повърхност е черната угар. Веднъж на три години се извършва есенна оран след окапване на листата на дълбочина 18-20 см и няколко плитки обработки по време на вегетацията /април-август/ на дълбочина 8-10 см. Поддържането на ивицата в реда се извършва механично с отклоняващи се секции, чрез ръчно окопаване, чрез хербициди или комбиниране на механичните обработки с хербициди. За борба с коренщните плевели през лятото могат да се извършват тъй наречените “провокиращи” почвообработки с постепенно увеличаване на дълбочината за нарязване и изтощаване на коренищата и загиване на развилите се от спящите пъпки издънки. При третиране да се избягва попадане на хербицидния разтвор върху листата и издънките. Културно затревяване/чимово-мулчираната система/ за поддържане на почвената повърхност се използва в райони с по-обилни валежи през годината или с осигурено подкоренно поливане. За целта се засяват подходящи тревни смески или райграс, които се подкосяват периодично, а зелената маса се разпръсква в междуредията за образуване на органична маса. Засяването може да стане преди засаждането, като се оставят ивици, където ще бъдат засаждани дръвчета или след засаждането им. Тези ивици могат де се оформят и след напръскване с хербициди върху готовия чим.Затревяването може да стане и по естествен път, като преди това се подравни терена с плитки обработки и фреза, за да се улесни окосяването на тревата.