Разреждане на гъсти овощни насаждения

овошкиГъсто засадените овощни растения, освен че си пречат едно на друго в развитието си, не позволяват правилното провеждане на борбата с болестите и неприятелите, които при тях намират много добри условия за развитие.

Основна грижа на овощаря е да разрежда гъсто засадените насаждения, без което е немислима правилна борба с болестите и неприятелите по овошките.

Просветляване на короните на овощните дървета

Просветлената корона на овощните дървета е важно условие за правилното провеждане на борбата с болестите и неприятелите. При просветляването се изрязват всички счупени, болни, засъхващи или изсъхнали части на короната и с това се отстраняват източниците на нова зараза. Освен това при просветляването, както знаем, се премахват и всички излишни части, които правят короната достъпна за повече светлина и въздух, а същевременно и за повече разтвор при пръскането с химичните средства.

Просветляването на короната се извършва преди пръскането на овощните дървета.

Отстраняване на старата напукана кора

Старата напукана кора по стъблото и главните клони е добро скривалище на различни неприятели на овощното растение. Поради това старата напукана кора трябва редовно да се отстранява. Това се извършва със специални стъргалки. Когато се остъргва кората, трябва да се внимава да не се наранява младата кора, което става много лесно. Остърганите парчета от кората се събират и се изгарят в овощните насаждения. Погрешно е да се оставя остърганата кора под дървото.

Намазване ствола с вар

Като предпазно средство срещу измръзване и слънчев пригор стволът се намазва късно през есента преди настъпване на студовете с гъсто варно мляко. Намазва се с четка, като освен ствола се варосват и главните клони в короната.

Обвиване на ствола срещу гризачи

Младите овощни дървета, особено семковите, се повреждат често от гризачи (зайци, мишки) през зимата. За предпазване от тях младите дървета трябва да се обвият в гъста телена мрежа, царевични или слънчогледови стъбла и др. Обвиването се извършва така, че при падането на дебел сняг заекът да няма достъп до ствола или клоните. При нискостъблените дървета огризването на главните клони е често явление у нас при по-дебела снежна покривка. Обвиването на ствола се извършва късно наесен, преди падането на снеговете. То помага същевременно и срещу измръзването на дръвчетата и повредата им от слънчев пригор.

Обвиването на ствола се препоръчва и при сливовите дървета, когато в съответните райони се случват често пригори или измръзвания на кората по него. Такива измръзвания нанасят много чувствителни вреди на сливовите насаждения с южно или югозападно изложение в планинските и полупланинските овощарски райони.