Ако забележите, че листата на ябълката са бели , то това е признак на недостиг на желязо.При ябълковите дървета това най-напред се изразява в промяна на пигментацията на младите листа. Първоначално между жилките листата придобиват бледозелен, а след това светложълт цвят, жилките остават бледозелени с червеникав оттенък. Когато клонките на ябълката растат нормално, но остават тънички, това е признак за нарушен баланс между азота и калия. Трябва да се намали торенето с азот и да се увеличи калият. Ако забележите, че върховете на ябълковите дървета съхнат, листата се завиват и засъхват по периферията, е необходимо да се увеличи калцият. Понякога пъпките по върховете на клонките не се разлистват, наблюдава се така нареченото суховършие, плодовете са с уродлива форма, а в плодовото месо се появяват кафяви петна, това показва , че в почвата не достига химическият елемент бор.Недостигът на бор се отстранява като се използват борна киселина или боракс. При силно изразен борен недостиг се препоръчва внасянето на 250 г боракс на дърво през есента, след прибиране на реколтата. Добър ефект се получава при листно пръскане с 0,5 % разтвор на боракс. Провеждат се три пръскания, първото непосредствено след цъфтежа, а останалите две през интервал от 15 дни. Ако се използва борна киселина концентрацията на разтвора е 0,15- 0,25%. Подхранването трябва да се извършва при облачно време, сутрин рано или привечер, за да може разтворът да се погълне от листата. Пръсканията в топлите часове на деня могат да предизвикат пригори. Добри резултати в борбата с медния недостиг се получават при пръскане на дърветата със син камък. Ранното пролетно пръскане с 3- 4% с бордолезов разтвор и двукратно пръскане през вегетацията с 1% бордолезов разтвор обезпечават растението с необходимото количество мед. Най- чувствителна към недостиг на цинк е ябълката. При слаб недостиг младите листа са дребни и тесни.Най-ефикасното средство за преодоляване на цинковия недостиг е пръскането на растенията в началото на вегетацията с 0,1-0,2% разтвор на цинков сулфат, като се извършват две пръскания. При слаба степен на желязна хлороза, добър ефект дава пръскането на растенията с 0,3% разтвор на железен сулфат. Хлорози,причинени от недостиг на хранителни елементи, като желязо, магнезий, азот, фосфор, калий калций и други се откриват почти във всички овощни градини. Ябълката боледува и при силно засушаване, тогава се наблюдава преждевременен листопад, изсъхване на клони и цели дървета, особено присадените на по-слаби подложки. Зле се отразява и излишната влага и висока подпочвена вода в градината - това причинява горчиви корковидни петна.