През възрастовите периоди на плододаване овощните растения почти винаги образуват повече цветни пъпки и дават повече цвят и завръз, отколкото са способни да изхранят.

 

През възрастовите периоди на плододаване овощните растения почти винаги образуват повече цветни пъпки и дават повече цвят и завръз, отколкото са способни да изхранят. Ето защо значителна част от цветовете опадват още при самия цъфтеж.

 

Дори оплождането да е нормално, опадват и значителна част от завръзите, особено през юни - юнско окапване. Първи опадват цветовете и завръзите, разположени неблагоприятно с оглед на тяхното хранене. Това винаги трябва да се има предвид при резитбата.

 

При кайсията най-много окапват цветовете и плодовете, върху майските букетчета, където има повече оплодени цветове.

 

При ябълката и крушата окапването засяга повече цветовете и завръзите върху късите клонки и по-малко върху сложните и слабите клонки и клончета. В едно и също съцветие при ябълката по-лесно завързват централните цветове, а при крушата, обратно, при основните и средните цветове на съцветията. Цветовете и завръзите върху по-силните клонки и клончета имат по-големи изгледи да достигнат узряване.

 

Опадването на завръзите е нормално, когато отношението между окапалите и останалите завръзи е 1:1 при семковите, а при костилковите - когато окапалите надвишават 15-25% задържаните. Това трябва да се взема под внимание при резитбите за плододаване и да се запазват значително по-голям брой плодни пъпки от необходимите за нормална реколта. Опадването на плодовете се дължи на много причини: недостатъчно опрашване или оплождане на цветовете, повреди от пролетни мразове и от болести и неприятели, незадоволителен хранителен режим, недостиг на вода и др.

 

Овощарят трябва да знае изброените причини, за да може да вземе съответни мерки за отстраняването им.

 

Агротехническите мерки могат да се изразят в осигуряване на нормално опрашване и оплождане, ефикасна растителна защита, нормален въздушен, воден и хранителен режим в почвата, нормален плодов товар и ако стане необходимо, борба срещу предберитбено окапване чрез фиторегулатори - препарати, възпиращи опадването на плодовете.