Изхранването на люцерната под формата на сенаж има редица предимства пред сеното. Запазват се максимално хранителните вещества, тъй като се намаляват загубите от оронване на листата, намалява се загубата на протеин, поддържа се по-висока масленост на млякото, процесите по прибиране и приготвяне на сенажа могат да се механизират в по-голяма степен. Не на последно място е и фактът, че престоя на откоса на полето е много по-кратък. Сенаж може да се приготвя и от ливадна трева.

Основните етапи на процеса по сенажиране на люцерна

Определяне на оптималната влажност за сенажиране

Най-подходящо е съдържанието на влага в окосената маса от 65% с вариране от 60 до 70%. Не бива да бъде под 60%, защото има опасност от самозагряване и риск от разваляне на голямо количество сенаж, а влажност над 70% води до снижаване на качеството му. Правилно е люцерната за сенаж да се коси в средата на фаза бутонизация. Повяхването на люцерната до подходящата влажност става за 6-8 часа и окосеното сутринта количество може да се прибере след обяд. Така се избягва пренощуване на полето и поемане на нощната влага. Приблизителната влажност може да се определи лесно чрез стискане в шепа на топка от нарязана трева. Когато топката се стисне и отпусне, тя се разбухва бавно и не остават следи от влага по ръката, то тогава влажността е подходяща за сенажиране на люцерната.

Едрина на нарязване

Регулирането на теоретичната дължина на нарязване на комбайна трябва да е на 0,6-1 см. Частиците, по-дълги от 3,5 см, не трябва да надвишават 15-20% и да не са под 5%.

Скорост на сенажиране и степен на уплътняване.

Изискванията за тези манипулации са същите както при приготвяне на силаж. Прибавяната ежедневно във вместилището маса трябва да е с най-малко 60-70 см дебелина.

Покриване на сенажа от люцерна

Повърхността на сенажа първо се покрива с пласт зелена (не повяхнала ) люцерна с дебелина от 20-30 см. Върху този пласт покриването се извършва както е описано при царевичния силаж.

Добавки към сенажа

Има много консерванти, които могат да се използват за сенажиране при по-висока влажност, но това е икономически неизгодно. Климатичните условия на България позволяват почти винаги да се използва един ден без валежи, за да повехне зелената маса до нужната влажност.

Видове сенажовместилища

Използват се сенажни ями или траншеи, вкопани в земята или надземни купи, покрити по един и същ начин. За по-малките ферми може да се приготвят рулонни бали, плътно обвити с полиетиленово фолио или полиетиленови ръкави, където люцерновата маса се зарежда със специални машини.

След престояване около 25 дни сенажът е готов и може да се дава в количества 10-15 кг дневно за крава и 1-2 кг на овца и коза. В дажбите на преживните животни сеното може изцяло да се замени със сенаж от люцерна.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Как да използваме продуктивните пасища?

Видове фуражи и фуражни култури

Хранене на крави, предназначени за производство на телета за месо

Груби фуражи и използването им за хранене на животните