българско червено говедо Темпът на натрупване на надземната биомаса е висок през целия вегетационен период, когато тревите се изпасват от края на братенето до началото на вретененето им. Пашата през този период е наложителна и по други съображения. Тревостоят трябва да се изпасва, когато растенията са натрупали възможно най-голямо количество резервни хранителни вещества, което силно варира. След бързото им изразходване през периода на израстване на младите издънки хранителните вещества се възстановяват отново по време на братене на тревите. Следователно при пасищно използване на тревите в края на братенето и началото на вретененето в житните ливадни треви има най-много резервни хранителни вещества. Ето защо изпасването в тази фаза дава възможност за ускорено израстване на издънките от следващия подраст. Това състояние на тревите се нарича пасищна зрелост на тревостоя. След всяко поредно изпасване трябва да се осигурява определен период от време за подрастване на тревите с цел повторното им достигане до пасищна зрелост. В тази фаза образуваната тревна биомаса се оползотворява най-ефективно. Доказано е, че челюстните мускули на преживните животни имат ограничена работоспособност. Кравите например пасат в денонощието 8 часа, като извършват еднакъв брой захапвания независимо от състоянието на тревостоя в пасището. За да поемат повече треви по време на паша, при всяко захапване те трябва да използват пълния работен капацитет на устния си апарат. Това до голяма степен зависи от височината на тревостоя. Както при много висок, така и при много нисък тревостой животните не могат да приемат големи количества трева. Оптималната височина на тревите за пасищното им оползотворяване от овцете е 10-15 см, а за едрите преживни животни - 15-30 см. Такава е височината на тревостоите на продуктивните изкуствени и естествени пасища в края на братенето и началото на вретененето на житните ливадни треви, т.е. при настъпване на пасищната им зрелост.

Кравите пасат в пасището от 6 до 9 часа в денонощието. През останалото време те се движат или почиват. Времето, необходимо на животните да приемат необходимото им количество храна, зависи от продуктивността на пасището. При добив 1250 кг от декар животните се насищат за 7 часа и 35 минути, а при добив 300 кг - за 8 часа и 12 минути.

Продължителността на насищане на животните зависи също от височината на тревостоя, от индивидуалните особености на животните и от продължителността на престоя им в пасището. При височина на тревостоя под 15-20 см и над 30 см периодът на пашата се удължава. Ето защо е най-добре животните да се пускат на паша при височина на тревостоя 15-30 см и моментен добив на зелена маса от декар не по-нисък от 600-800 кг и не по-висок от 1200-1300 кг.

При спазване на казаните дотук условия една крава може да поеме необходимата й тревна биомаса и да се насити, когато й се предостави възможността да пасе в продължение на 5-6 часа в денонощието (два пъти по 2,5-3 часа).