Как да използваме продуктивните пасища?

Как да използваме продуктивните пасища?

Големината на парцелите зависи от продуктивността на пасището и от броя на животните, които го използват, или по-точно от дневната им нужда от трева.

При използване на пасищата е важно да се определи правилно пасищната зрелост на тревите

При използване на пасищата е важно да се определи правилно пасищната зрелост на тревите

Темпът на натрупване на надземната биомаса е висок през целия вегетационен период, когато тревите се изпасват от края на братенето до началото на вретененето им.

Видове фуражи и фуражни култури

Видове фуражи и фуражни култури

Фуражите от растителен произход, произвеждани и използвани за храна на животните, принадлежат към различни групи. Най-обобщено те се делят на концентрирани и обемисти.

Хранене на телета през млечния период

Хранене на телета през млечния период

Съкращаването на срока на отбиване е възможно само при използване на висококачествени млекозаместители и пълноценни стартерни смески.

Хранителните вещества и значението им за животните

Хранителните вещества и значението им за животните

В растителните фуражи се съдържат хранителни вещества, които осигуряват градивен материал и енергия или регулират биохимичните процеси в организмите.

Хранене на селскостопанските животни със зелени фуражи

Хранене на селскостопанските животни със зелени фуражи

Зелените фуражи съдържат редица хранителни вещества, като протеин, лесноусвоими въглехидрати, незаменими аминокиселини, много витамини, важни макро- и микроелементи.

Хранене на крави, предназначени за производство на телета за месо

Хранене на крави, предназначени за производство на телета за месо

В храненето на кравите с насока за месо съществуват два критични периода, които влияят непосредствено върху икономиката на този клон от животновъдството.

Отглеждане на телетата през стартерния период

Отглеждане на телетата през стартерния период

През стартерния период телетата се отглеждат оборно, свободно, в групи по 10-15 в бокс. За движение се предвиждат дворчета пред помещението, осигуряващи по 4 м2 площ на глава.

Храненето на кравите е основен фактор, от които зависи млечната продуктивност

Храненето на кравите е основен фактор, от които зависи млечната продуктивност

Върху млечната продуктивност влияе и химичният състав на дажбата. От трите вида хранителни вещества (белтъчини, въглехидрати и мазнини) най-голямо е влиянието върху млечността на белтъчинит

Бременност и отелване на кравите

Бременност и отелване на кравите

Бременността започна след заплождането на кравите и юниците и продължава средно около 285 дни. Бременността се определя чрез ректално изследване, биологични и химични методи и др.

Родопско говедо - най-дребната порода говеда в Европа

Родопско говедо - най-дребната порода говеда в Европа

Родопското говедо е порода пренесена в нашите земи от траките, които са се заселили в родопския масив. Развъдната област обхваща всички селища в Родопите.

Размножаване на говедата чрез кръстосване

Размножаване на говедата чрез кръстосване

Кръстосването е по-бърз развъден метод, чрез който може да се създават нови и да се усъвършенстват или да се преобразуват местните нископродуктивни породи говеда.

Чистопородно развъждане на говедата

Чистопородно развъждане на говедата

Чистопородно развъждане е съешаване на животни от една и съща порода. Чистопородното развъждане е било широко прилагано при създаването на световноизвестните породи говеда.

Свободно отглеждане на крави в индивидуални боксове

Свободно отглеждане на крави в индивидуални боксове

При този начин на отглеждане площта за почивка е значително намалена и е сведена до индивидуален бокс, в който може да почива само едно животно.

Хранене и отглеждане на биволи

Хранене и отглеждане на биволи

Има убеждение, че биволите усвояват по-добре хранителните вещества на грубите фуражи от говедата. Резултатите от проучванията по този въпрос опровергават това убеждение.

Полова и стопанска зрелост на говедата

Полова и стопанска зрелост на говедата

Половата зрелост при говедата настъпва при различна възраст в зависимост от породата, скорозрелостта и условията на хранене и отглеждане на младите животни.

Червено датско говедо

Червено датско говедо

Породата е сравнително нова. При създаването й са приложени нови методи за развъдна работа, с което се обясняват високата продуктивност и голямото разпространение.

Херефорд - най-разпространената порода говеда на Земята

Херефорд - най-разпространената порода говеда на Земята

Породата Херефорд е създадена през XVIII в. в графство Херефорд в Англия от едноцветно червено говедо за работа и под силното влияние на дългорогото говедо и на други местни английски поро

Шортхорн - порода с добри месни качества

Шортхорн - порода с добри месни качества

Специализиран в направление за месо английският шортхорн има историческо значение, тъй като при създаването му за първи път е използвана целенасочена развъдна програма.

Шароле - една от най-разпространените месодайни породи говеда в Европа

Шароле - една от най-разпространените месодайни породи говеда в Европа

Цветът на космената покривка е светъл - кремавожълт или бял. Рогата и копитата са восъчнобели, а носното огледало е розово или светло. Главата е средно голяма, с широко чело. Шията е сред

Фактори, влияещи върху месната продуктивност на говедата

Фактори, влияещи върху месната продуктивност на говедата

Месото има голямо значение при храненето на човека. Хранителната му стойност се определя от съдържащите се в него пълноценни белтъчини, в чийто състав са включени незаменимите аминокисели

Стопанско значение и биологични особености на биволите

Стопанско значение и биологични особености на биволите

Биволът е твърде примитивно животно, но по стопански качества не отстъпва на говедото. Работоспособността му е пословична - превъзхожда говедото.

Фактори, влияещи на маслеността и на белтъчините в млякото

Фактори, влияещи на маслеността и на белтъчините в млякото

Масленото и белтъчното съдържание на млякото се влияят от много фактори (вид, порода, индивидуални особености, възраст, сезон на отелване, доене, разгоненост, бременност, хранене, географ

Лятно отглеждане на кравите

Лятно отглеждане на кравите

Установено е, че при ясловото хранене зелените фуражи чрез окосяване се използват по-пълно и от 1 декар може да се получи по-голямо количество продукция.

Българско червено говедо

Българско червено говедо

Българското червено говедо се характеризира с нежна и здрава конституция. Главата е нежна, суха и добре моделирана. Шията е тънка и дълга, с много и фини гънки на кожата. Холката е средно