Повреди по овощните дървета от градушкиПри избора на мероприятия за преодоляване повредите по овощните дървета от градушките трябва да се вземат под внимание възрастта на дърветата, фенофазите на развитие и степента на нанесените повреди.

Повредите от падналите в началото на вегетацията градушки дават по-добра възможност за възстановяване на овощните дървета до края на вегетационния период. Най-напред трябва да се прецени възрастовото състояние по видове и сортове овощни дървета и целесъобразността от провеждане на резитбени операции. Във всички случаи обаче е необходимо незабавно извършване на растителнозащитнo пръскане на овошките след градушка. Нанесените рани откриват възможност за инфекциозни заболявания, особено при някои овощни видове като кайсията, при която могат да се получат тежки физиологични разстройства и загиване на цели дървета. Ето защо първата грижа за овощните дървета е незабавно пръскане на овошките с 2%-ов бордолезов разтвор. Раните калусират и зарастват бързо при подхранване с азотни торове и поливане на овошките при нужда.

При възрастни плододаващи овощни насаждения първата и най-неотложна задача е да се вземат всички мерки за опазване на листната маса от болести и неприятели, като се извърши резитба само за отстраняване на счупени клони и клонки. Препоръчва се подхранване с азотни торове и поливане с цел бързо калусиране и зарастване на наранените места.

Когато градушката е по-слаба и е паднала по-рано, нарастващите плодове се калцират и в крайна сметка се получава плодова продукция, която може да бъде използвана. Препоръчва се още пръскане на овошките с препарати на основата на каптана чрез директно обливане на растенията и плодовете след падналата градушка. В такива случаи вниманието е насочено към опазване на листната маса и плодовата продукция. В това отношение завръзите и плодовете на отделните видове и сортове овощните дървета реагират различно.