През последните години овощарството в нашата страна постепенно възвръща позициите си и става все по-привлекателен агробизнес. Възможностите за това са големи, защото почвено-климатичните условия позволяват отглеждането на голямо видово и сортово разнообразие от плодове. Връщането на земята също е предпоставка и провокира собствениците на по-малки парцели да реализират добри доходи от малки площи, които иначе не биха им донесли добри печалби. Европейските програми (дай Боже!), също са добра мотивация за плодопроизводство. И не на последно място развитието на туризма дава възможност за реализация на произведената продукция.

Ако вече сте решили да реализирате идеен проект за създаване на насаждение от овощни култури, започнете стъпка по стъпка, като направите предварителни проучвания, без да пренебрегвате и най-малките детайли.

Избор на място

Това е първото нещо, което трябва да планирате предварително преди да пристъпите към изгражднето на овощна градина. Изборът означава, че трябва предварително да познавате особеностите на мястото като изложение, релеф, почва, киселинност на почвата, надморска височина, подпочвени води и др.

От всички фактори най-голямо значение има топлинният режим, тъй като всички останали могат да се компенсират да известна степен чрез насипване с подходяща почва, торене, поливане, отводняване и др. Топлинният режим обаче не може да се регулира изкуствено. Той може да бъде ограничаващ фактор не толкова от абсолютните минимални температури през зимата, когато дръвчетата са в покой, а предивсичко от повратните студове в края на зимата или през пролетта. При такива студове често се получават значителни повреди по рано цъфтящите видове, като бадем, праскова, кайсия, дюля и др. затова те трябва да се засаждат на месторастения с по-мека зима и без възвратни пролетни студове.

Повечето овощни видовсе развиват най-добре върху богати почви с алкална до леко кисела реакция и с добре огрявани от слънцето места, които са добре защитени от ветровете. Такива са ябълка, слива, вишня, мушмула и др. Тези видове издържат и на по-нискитемператури през периода на покой – до - 28-30°С. Ако теренът е с равнинно разположение и с възможност за поливане, той е подходящ за отглеждане на ябълки, круши, дюли, праскови и др.

Ако пък теренът е с по-голям наклон, където и влагата по трудно се задържа, и е без възможност за поливане, там добре ще се развиват сливи, кайсии, бадеми, череши, вишни, орехи и др.