Преходът от хранене с фураж за малки прасета към фураж за прасета – угояване може да стане през периода от 20 до 25 кг/живо тегло. Това се извършва в продължение на 1 седмица, като двете смески се изхранват заедно и постепенно се заместват чрез променящо се съотношение.
Препоръчва се разделно полово хранене. Концентрацията на хранителни вещества в комбинираните фуражи, трябва да бъде съобразена с равнището на продуктивност, като се планира и очакваната консумация.

 


Тъй като съдържанието на постно месо и консумацията на фураж са в тясна зависимост, препоръчва се принципно следната схема за хранене: До 53% постно месо в трупа мъжки кастрирани и женски прасета да се хранят на воля до 35 кг, а след това ограничено; 53% до 57% постно месо в трупа мъжи кастрати до 75 кг хранене на воля, след това ограничено; женски и мъжки некастрирани животни – хранене на воля; Повече от 57% постно месо в трупа хранене на воля, независимо от пола.
При угояване на свинете могат да се приложат различни типове на хранене: Концентратен тип на хранене – свинете се хранят само с концентрирани фуражи. Комбиниран тип на хранене – свинете се хранят с концентрирани фуражи в съчетание със зелени или сушени тревни фуражи, сочни храни, кухненски, трапезни, млечни отпадъци и други. Комбинираният тип на хранене може да се приложи също в различни варианти. Обикновенно се дава определено количество концентриран фураж, а другите фуражи се залагат в количество, допълващи по хранителност основната част от дажбата до потребностите на животните, но често – на воля.

 

 


Примерна схема за хранене на подрастващи и угоени прасетa

 

 

Друг вариант за хранене с концентрирани фуражи е съчетаването на зърнени житни фуражи със специално произведени пълноценни биоконцентрати. Този вариант на хранене е особено подходящ за стопаните, които сами си произвеждат зърнените фуражи и могат да постигнат ефективно угояване на основата на висококачествено зърно от собствено производство и промишлено произведени концентрати.

 


Важно условие за успешна работа е правилното смилане и смесване на двата компонента. Наред с концентрираният фураж свинете за угояване в малките ферми могат да получават и други фуражи – зелени, сочни и др. При използване на зелена храна, количеството им е 2-3 до 4-5 кг. на ден, а размерът на концентрираните фуражи нараства през периода на угояване от 0,8до 1 кг в дажбата за прасета до 30 кг.ж.т. на 1,5 до 2 кг. (30 до 60 кг.ж.т.) и след това -2 до 2,5 кг. Изхранването на дажби със сочни фуражи – картофи, цвекло, тикви и др. се прилагат от 35 кг. жива маса на прасетата.

 


За постигането на добри производствени резултати през угоителния период съществено значение имат и следните фактори: ►Поддържане на високо равнище на хигиена в хранилките и поилките. ►Избягване на резки промени в храненето. ►Хранене с високачествени компоненти и комбинирани фуражи. ►Съобразяване на общия обем на дажбата и преминаването на храната през червата. ►Осигуряване на достатъчна хранитлена площ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Използване на семена за хранене на свинете

Нерези за разплод - Голяма бяла, Ландрас и Дунавска бяла

Отглеждане на подрастващи прасета

Пастьорелоза при свинете