Отглеждане на подрастващи прасета – това е периодът около 60-75 дни след отбиването на прасетата. Средната жива маса на тази възраст трябва да бъде 35-40 кг. Те са особено чувствителни, както при ниските температури така и към високите, високата влажност и движението на въздуха с голяма скорост. Този период от живота на прасетата е най-критичния в свиневъдството и за това е необходимо да се полагат специални грижи. При ритмичното и непрекъснато опрасване на свинете-майки такива групи прасета се отглеждат целогодишно.


Познати се две системи на отглеждане на подрастващи прасета – еднофазова и двуфазова.

 


При еднофазовата система след отбиването на прасетата, свинете-майки се преместват в помещението за заплождане или се бракуват, а те остават в същите боксове до достигане на определеното по технология живо тегло. С това се цели да се намали стресът до преместването им в помещения за подрастващи. Това се дължи на обстоятелството, че на тях им липсва свинята-майка, познават добре мястото за хранене, поене, лежане. Тази система успешно може да се прилага, както в големите промишлени комплекси, така и в по-малките стопанства, където технологията се приляга ритмично-турово опрасване.

 


В големите свинеферми с ритмично и непрекъснато опрасване се прилага главно двуфазовата система на отбиване на прасетата. За тази цел се изграждат самостоятелни помещения.

 


При строителството и вътрешното оборудване на помещенията за подрастващи прасета съществува голямо разнообразие, но технологичните решения могат да се групират в следното: - отглеждане в боксовете на земята с изолирана подова настилка и скари на част от нея, поставени върху канавка, - отглеждане в боксовете на земята с изцяло скарови подове, - отглеждане в клетъчни батерии, с и без водна възглавница, - отглеждане в сгради тип „Веранда”.

 


Боксовете на пода за подрастващите прасета се правят за 8-12 броя, като на животно се осигурява 0,42 кв.м/гл.площ. При този начин на отглеждане, независимо от изолационните материали на пода, не се получава желаните зоотехнически резултати. Разходът за почистването на боксовете е твърдо висок. Използва се клетъчното отглеждане на прасетата след отбиването им, където производителността на труда се повишава до три пъти.

 


С навлизането на ново поколение пластмасови материали започна да се възражда подотоо отглеждане на подрастващите прасета. Новите пластмасови скарови панели са с двойна ширина от 800 м, с което се намалява броя на опорните греди почти наполовина, а монтирането им е лесно и бързо. Скаровият панел е с 10 мм ширина на полуките, което го прави подходящ за подрастващите прасета. Тази ширина, заоблянето на ръбовете, благоприятства за доброто състояние на копитата и създава по-голяма стабилност при стъпване и спомага за доброто самопочистване. Успешно се прилага отглеждането на подрастващите прасета в сгради тип „Веранда”. При тях боксът е разделен на две части-добре топлоизолирано място за почивка и хранене и предверие със скаров под, над който прасетата дефектират и уринират.

 


Грижите по отглеждането на прасетата се състоят в правилното им хранене и поддържане на сухи и чисти боксове. Важно е да им се осигури спокойствие, което се постига с поддържането на определен хранителен режим, технологичен и ветеринарномедицински режим, съобразен с изискванията за този тип категория животни. След освобождаване на помещенията, те се почистват и дезинфекцират. В никакъв случай не се позволява оставянето на изостанали прасета в помещението. След почистването се оставя няколко дни свободно и след това се зарежда отново. Отглеждане на свине за угояване- това е последният етап при отглеждането на свинете за месо, където окончателно се определя ефектът от производството.

 


Научните проучвания показват, че резултатите от угояването се дължат на около 30 % от наследствеността и 70 % от условията на средата. От факторите на средата най-съществен са: - храната и храненето, - условията при които се отглеждат, - оползотворяването на фуража, - здравословното им състояние, - използваемостта на сградите. Свинете се угояват групово по 8-12 животни в боксове на пода, при осигурена площ от 0,95 кв.м/гл до крайна жива маса 115 кг. Най-разпространени са боксовете с частично скаров под, като 2/3 от него е плътна част. Клетъчното отглеждане на прасетата за угояване е по-слабо разпространено. Основната причина е трудното сваляне на прасетата в края на угоителния период.

 


През последните години се използват успешно олекотените сгради тип „Веранда”. При тях се създават добри условия за отглеждане на животните без отопление и изкуствена вентилация. Поддържането на оптимална температура в боксовете се постига като се запазва биологичната топлина, отделена от животните. Свинете за угояване се отглеждат до 110-115 кг. При настаняването им в боксовете се изравняват по пол и жива маса. При спазването на всички условия при отглеждането на прасетата в угояване прекарват в покой до 80 % от денонощието. Намалената двигателна активност и спокойствието в периода на угояване спомагат за намаляване разхода на фураж за 1 кг. прираст и за повишаване на цялостната ефективност в свиневъдството.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Храненето на прасетата и качество на месото

Родилните боксове в свинефермите

Потребности на свинете от витамини