Ранните сортове домати трябва да са ранозрели, да бъдат твърди, да не омекват бързо. Ранните сортове трябва да са устойчиви на фузарийно и вертицилийно увяхване, вътрешно потъмняване и тютюнева мозайка, с добра адаптация към условията на отглеждане (почва и климат). Ранните сортовете домати трябва да са пригодни за механизирана обработка и прибиране (детерминантни и полудетерминантни сортове), да са устойчиви на слънчев пригор, високодобивни с дружно зреене без изресяване на цветовете.

Ранни сортове домати - детерминантни

Балка F1 - много ранен детерминантен, хибриден сорт домати. Обикновенно с Балка се сравняват всички останали сортове. Добре облистен, родовит, устойчив на неблагоприятни условия сорт домати. Плодовете са едри до 110 г, гладки, изравнени, твърди. При зреене се образува зелен пръстен около дръжката, който изчезва по-късно. Балка е устойчив на тютюневомозаечния вирус и вертицилийно увяхване.

Медина F1 - много ранен салатен, детерминантен сорт. Плодовете са едри - 160-180 г, със среден диаметър - 60-70 мм. Плодовете са с висока твърдост и съхраняемост. Устойчивост: V; F0.1, S; C3N. Може да се бере във фаза "смяна на цвета". Първо плододаване - 60 дни след засаждане. Посевна норма на сорт Медина е 2400-2600 растения на декар (на конструкция).

Топкапи F1 - много ранен салатен, детерминантен сорт домати. Плодовете му са твърди, транспортабилни, с мого добра съхраняемост, със средно тегло 180-200 г и диаметър - 67-77 мм. Растенията на Топкапи са устойчиви на вертицилиум, фузариум 0.1, стемфилиум и кладоспориум.

Roial flush F1 - ранен детрминантен сорт, с много едри полдове 250-300 г, с кръгла форма и интензивно червено оцветяване. Без зелен пръстен при узряване. Плодовете са твърди. Растенията са устойчиви на вертицилиум, фузариум, стемфилиум и кладоспориум.

Олга F1 - ранен, салатен сорт, детерминантен, може да се отглежда и като полудетерминантен. Плодовете му са много едри 200-250 г, с диаметър 67-77 мм, с много голяма твърдост и добра съхраняемост. Поради късия си вегетационен период 65-70 дни от датата на засаждане, се сорта  Олга използва масово и за втора лятна култура домати в полиетиленови оранжерии и на открито. Растенията са устойчиви на вертицилиум, фузариум 0.1 и стемфилиум.

Peel mech - ранен детерминантен сорт домати за преработка. Плодовете му са средно едри до едри, средното им тегло е 110- 120 г, а формата - продълговато-елипсовидна. Плодовете имат високо съдържание на сухо вещество. Той е предназначен за преработка, за цели белени и небелени домати, както и за свежа консумация. Растенията са устойчиви на вертицилиум и фузариум 0.1.

Полудетерминантни ранни сортове домати

Жар F1 - най-ранозрелия български полудетерминантен хибриден сорт домати. Плодовете му са наситено червени, кръгли, средно твърди, непукливи. Средно тегло 130-140 г. Устойчив на тютюневата мозайка, вертицилийно и фузарийно увяхване. По ранозрялост се изравнява с сорта „Балка".

Балкан - български полудетерминантен хибриден сорт. Малко по-късно зрее от сорта „Балка", но плодовете му са по-едри (100-120 г), твърд. По-родовит е. Устойчив на тютюнева мозайка и вертицилийно увяхване.

Марица 25 - ранозрял полудетерминантен, малко по-ранозрял от „Балкан". Средно тегло на плодовете 90-100 г, отстъпва по тегло на плодовете на сорта „Балка". Устойчив на тютюнева мозайка, слабо чувствителен на листни петна - алтернария и септория.

Парис - ранен полудетерминантен сорт домати с къса вегетация. Има едри плодове 180-200 г, лек очертан зелен пръстен около дръжката, който изчезва при узряването. Марица 25 има продължителна съхраняемост. Устойчив на тютюнево мозаечния вирус и вертицилиум.

Дорина F1 - много ранозрял полудетерминантен, хибриден сорт домати. Хабитусът е рехав, плодовете му са средно едри 140-160 г, кръгли, много твърди с приятно сладък вкус. Той се отглежда колово, едностъблено с 4-6 съцветия.

Сортове домати - индетерминантни

Прекос - ранозрял сорт, индетерминантни домати едроплоден 160-180 г плод, но с по-малък брой плодове върху съцветията. Плодовете са с правилна, кръгла форма, добре оцветени, непукливи. Прекос е устойчив на тютюнева мозайка, вертицилийно и фузарийно увяхване.

Jadelo F1 - индетерминантен, ранозрял сорт. Плодовете му са едри 180-200 г, а диаметърът им е 67-77 мм. Формата е кръгла, с равномерно оцветяване, без зелен пръстен. Имат много добра съхраняемост и транспортабилност. Растенията са устойчиви на тютюневомозаечния вирус, вертицилиум, стемфилиум и фузариум 0.1.

Опера F1 - индетерминантени, ранозрял сорт домати. Плодовете му са едри 160-190 г, с плоско - кръгла форма и приятен вкус, имат голяма твърдост и много продължителна съхраняемост. Растенията са устойчиви на тютюневомозаечния вирус, вертицилиум и фузариум 0.1. Посевна норма: 2500-3000 растения на декар.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Отглеждане на ранни краставици в полиетиленова оранжерия

Сортове спанак

Отглеждане на репички в неотопляеми оранжерии

Технология за отглеждане на грах