Симптоми - По корените се образуват дребни закръглени грудки.По още нарастващите клубени се появяват закръглени  до елиптични тъмни пришки, които през пререз изглеждат бледочервени. Те се разрастват и се превръщат в закрити спори с диаметър 2 - 6мм. В тях се съдържа кафява праховидна маса от спори. Кожицата на клубена  се разкъсва звездовидно и се завива навън като белезникава ямичка, а прашестата маса се разпилява, при което се откриват плитки раковинни насаждения.Симптоми - По корените се образуват дребни закръглени грудки.По още нарастващите клубени се появяват закръглени  до елиптични тъмни пришки, които през пререз изглеждат бледочервени. Те се разрастват и се превръщат в закрити спори с диаметър 2 - 6мм. В тях се съдържа кафява праховидна маса от спори. Кожицата на клубена  се разкъсва звездовидно и се завива навън като белезникава ямичка, а прашестата маса се разпилява, при което се откриват плитки раковинни насаждения.

Причинител - Прашестата краста се причинява от гъбата Spongospora subterranea  . Развитието и се благоприятства от хладните и влажни почви. Болестта се развива по-силно при ранно засаждане на картофите и във високопланински насаждения. Болестта е разпространена в хладните и влажни области на отглеждане на картофите и във високопланинските насаждения. Спорите на паразита се запазват ва почвата до 5 години. Те се разсейват с инфектирани клубени, заразена почва, полепналапо машините и др.

Прашестата краста се развива силно в тежки, преовлажнени и студени почви, със слабо кисела реакция на почвения  разтвор.
Борба - Спазване на 6-годишно сеитбооращение. Засаждане на по-устойчиви сортове. Дрениране на влажните почви. Използване на здрав посадъчен материал. Обеззаразяване на клубените като при обикновенната краста.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Бататите - сладки картофи

Напояване на картофите

Ранно производство на картофи

Бактериални болести при картофите

Защо се деформират картофените клубени