Причинител - Еrwinia phytophtora
Тази болест се проявява  по време на вегетацията и съхранение на картофите. По време на вегетацията признаците се проявяват най-често около периода на цъфтеж. Болните растения са изостанали в развитието си, листата са меки и хлороични, постепенно изсъхват. Стъблото в основата си загива и потъмнява. Заразата се пренася чрез столоните в клубените, като нападнатата  част е рязко очертана и черна на цвят. Постепенно клубените изгниват  изцяло като се запазва само външната им обвивка. Болестта се разпространява по околните клубени по време на съхранение, като предизвиква мокро гниене със специфична миризма на спирт. Борбата се води  с агротехнически средства и оптимални условия на съхранение.

Защо се деформират картофените клубени

Бактериално(мокро) гниене
Това е повсеместно разпространена болест, която най-често се проявява по време на съхранението на картофите. Изразява се в загниване на клубените, като загнилата част е мека и рязко разграничена от здравата тъкан. Загниването протича бързо за около 10 дни, като превръща клубена  в слизеста маса с неприятна миризма. 
Болестта може да се появи и на нивата, когато почвата е силно преовлажнена продължително време. Надземните части на картофите зажълтяват, увяхват и загиват. При изскубване се установява мокро гниене на стъблото и клубените.
Причинител на болестта е бактерията Erwinia carotovora  и Erwinia aroideae. Заразяването се извършва през раните и лантицелите на клубена.
 

Автор - Емил Илиев

ВИЖТЕ ОЩЕ

Неприятели по картофите

Картофи - торене и сортове за ранно производство

Сухо фузарийно гниене по картофите