Условия за развитие на картофите

Най-подходящи за развитието на картофите са рохкавата почва и умерено влажният климат, при които няма резки колебания в денонощните температури и във влажността. Условията за високопланинските райони на нашата страна в отделни години се приближават до оптималните, но напоследък се изменят от трайните засушавания. Тъй като на практика само част от картофите, и то при ранното и средно ранното производство, се засаждат на поливни площи, често в развитието на растенията се забелязват смущения. Една от най-сериозните последици е намаляването на добива и деформирането на клубените.

Уплътняване и засушаване

  • - При уплътняване на почвата и при засушаване картофените клубени в процеса на нарастването изменят своята форма, защото се развиват към страната с по-малко съпротивление, там, където няма камъни и буци. Ако част от засадените клубени не поникнат или поради загиването на отделни растения останат празни местата, то околните растения използват по-голяма площ и повече хранителни вещества и техните клубени са по-едри. Но тъй като почвата е подложена на пряко слънчево огряване, в горещите часове на деня нарастването на клубените спира, а през нощта се активизира. В резултат на това клубените се деформират по оста на нарастването.


Сухо фузарийно гниене по картофите

  • - Продължителното засушаване е причина за специфични промени в развитието. Нарастването на клубените спира, но при настъпването на дъждовен период връхното око се събужда и се показват кълнове, които са здраво свързани и имат широка основа. При температура на почвата над 20ºС кълновете образуват малки клубенчета. Ако отново настъпи засушаване, процесът се повтаря. По този начин може едно след друго да се образуват трето, четвърто и повече клубенчета, които не се използват за храна. Добивът, разбира се, намалява.
     
  • - При продължително засушаване, особено на плитко заровените клубени, кожицата узрява по-бързо от страната към повърхността на почвата и тъканта й губи делителната си способност. След валежи или след обилно поливане, когато нарастването на клубените се възстанови, неравномерно узрялата повърхност се напуква. Този процес се засилва при излишък на азот в почвата. Пукнатините са различни по брой и дълбочина, но те зарастват сравнително бързо в почвата. Когато обаче клубените се напукат непосредствено преди прибирането, в тях по-лесно проникват гъби, които причиняват гниене. Ако картофите се извадят след поливане в топло време, също се напукват и се развалят бързо, затова те трябва да се използват веднага.
     

Неприятели по картофите

Съвети за запазване на качеството

За да се запази качеството на клубените, необходимо е да се опазват строго агротехническите изисквания: да се засаждат в добре обработена почва, да се внасят оптимални количества азотен тор, да се засаждат на подходяща дълбочина, да не се допуска засушаване и след това обилно поливане.


ВИЖТЕ ОЩЕ

Бактериални болести при картофите

Попово прасе

Картофи - торене и сортове за ранно производство