Птичият тор е ценен бързодействащ и висококонцентриран тор. Той е най-богатият от всички органични торове. Птичият тор съдържа три пъти повече азот и калий и около четири пъти повече фосфор в сравнение с обикновения оборски тор. С богатото си съдържание добре угнилият птичи тор е подходящ за торене на всички видове растения - зеленчуци, овопшки и лозя.

Количеството птичи тор, което се получава, зависи до голяма степен от вида на птиците. Годишно заедно с постелята от една кокошка се получава 4 до 6 кг тор, от една патица - от 6 до 8 кг, а от една гъска - от 8 до 11 кг.

При съхраняване на птичия тор често се губи голяма част от азота. Особено силно този процес е изразен при периодично замръзване и размръзване, когато торът се съхранява на малки купчини през зимния период. За да се предпази от загуби, торът трябва да се съхранява на по-големи купчини, като към него се прибавят от 5 до 10% праховиден суперфосфат и се покрива с тънък слой почва.

Как да използваме птичия тор?

За предсеитбено торене на зеленчукови култури той се внася по 20-40 кг на 100м2 добре разложен. Може да се използва и за подхранване както в твърдо състояние, така и разреден с вода. Пресен птичи тор се разтваря във вода в съотношение 1 кг на 10 л вода, сухия – 1 кг на 20 л вода. Щом торта се разтвори, тя добре се разбива и се вкарва под растението. Разтвора се изразходва по 2 л на 1 м2. След като се полеe с разтвор почвата, трябва да se засипе със слой суха почва от 1 см и да полеете с чиста вода.

Най-подходящ начин за използване на птичия тор е компостирането му с различни растителни отпадъци, торф, дъбова шума, кори от иглолистна дървесина, стърготини и др.

Птичия тор е много силно концентриран и при неговото прилагане не трябва да завишавате дозите.

Превръщането на птичия тор от насипно в гранулирано състояние дава възможност той да бъде оползотворен за наторяване, като се преодолеят проблемите, свързани с машинното разпръскване. Механизирано торене с гранулирана торова постеля от бройлери може да се извършва успешно с разпръскващи машини за минерален тор при съответна настройка.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Как да направим компост

Торенето на овощните дървета е важен фактор за тяхното оптимално развитие

Биохумус