При продължителната му употреба добивите нарастват от 30% до 70% поради свойството на биотора да подобрява и укрепва функционирането на почвата като самостоятелна и самообновяваща се жива биосистема.
Той подобрява структурата й – прави я среднозърнеста и водоустойчива.
Това позволява абсорбирането на значителни количества продуктивна влага и храни-
телни вещества, които не се отмиват лесно.
Почвата придобива по-рохкав строеж, по-слаба пластичност, обработва се по-лесно и
не се напуква силно при изсъхване.
Задържа повече въздух, топлина и влага.
Създават се благоприятни условия за развитието на полезните микроорганизми, които
от своя страна поддържат плодородието й.
Детоксикант е за пестициди и тежки метали.

БИОХУМУСЪТ СЕ ИЗПОЛЗВА:
за основно наторяване на почвата на есен и на пролет;
предсеитбено и присеитбено;
като субстрат за производство на семена и разсад;
като субстрат за вкореняване на резници и други растения;
за подхранване през вегетационния период;
за подготовка на различни смески за оранжерии, саксии и др.

Препоръчителни дозировки

ОСНОВНО ТОРЕНЕ - преди основната обработка на почвата се посипва между 100-500 мл/ м² според почвата и културата.

ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗСАД: Накисване на семената преди засяване – 150 мл биотор престояват 12 часа в 1 л вода, от време на време се разбърква, прецежда се. В разтвора се накисват за 5 - 6 часа семената, луковиците или картофите за садене. Разстилат се да изсъхнат.

Разсад в саксии - смес от 1 част биохумус и 4 до 5 части почва, торф, перлит (по обем) – според едрината на разсада от съответния растителен вид.
Разсадопроизводство в лехи - преди засяването 1 л биотор се разпръсква на
1 м² от лехата, след което се размесва с горния слой почва.

ЦВЕТЯ В САКСИИ:
При засаждане в саксията се смесва 1 част биотор и 3 части почва.
Подхранват се всеки 2 - 3 месеца, като при по-малките саксии 2 - 4 лъжици
биотор се смесват с горния слой почва, при саксии с около 15 см в диаметър се слага една шепа, при големи саксии – максимум до две.

ЗЕЛЕНЧУЦИ, КАРТОФИ, ЯГОДИ И ЦВЕТЯ:

При засаждане 50 – 200 мл биохумус на растение се слагат в гнездото или лехата.

- домати – 100 мл на растение

- пипер – 50 мл на растение

- краставици – 200 мл на растение

- картофи – 100 -150 мл на гнездо

- ягоди – подготовка – след оран – 300 - 350 мл/м² и последващо оросяване,

припосадъчно – 200 - 250 мл на метър леха

- цветя – от 0,5 до 2 л/м2 или 50-150 мл на растение

За подхранване (при нужда) през вегетационния период се добавят 50 – 200 мл на растение според културата.
За листните зеленчуци, моркови и др. - при засяването 1 л биохумус се разпръсква на 1 м² от лехата, след което се размесва с горния слой почва. Подхранване - около 150 – 200 мл биотор на 1 м².
Листно торене - 1 част биотор се накисва в 10 части вода. Престоява 12 - 24 ч.,от време на време се разбърква, утаява се, прецежда се. С бистрата течност се пръскат листата, а кашата се насипва в корените – освен че подхранва растенията, облекчава борбата с болести и вредители по растенията.

ЗА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ ПРИ БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Използват се от 100 до 500 л/дка в зависимост от конкретната почвена характеристика. При сеидба на гнездо биохумусът се разпределя равномерно по всички гнезда или лехи. При директна сеитба се разпръсква равномерно по цялата повърхност. При необходи-мост се подхранва с по 50 - 100 мл на растение.

ОРАНЖЕРИИ - внасянето на биотор в количества 200 - 300 мл/м² помага за формиране на водоустойчива зърнеста структура на почвата и благоприятства развитието на полезните микроорганизми, силно намалени в оранжерийната почва поради използването на дезинфекциращи препарати.

ДРЪВЧЕТА, ЛОЗЯ, ХРАСТИ, РОЗИ:

При засаждане в ямата се внасят

- 2 - 4 л биотор на дръвче;

- 1 - 2 л на храст или роза;

- 0,3 - 0,4 л на лозова пръчка.

Подхранване - през есента или пролетта биоторът се смесва с почвата над кореновата система

- 1 - 3 л на дръвче;

- 0,3 - 1 л на лоза, храст, роза.

* Специално за разсадниците – биохумусът, за разлика от оборския тор, не съдържа амонячен N, който предизвиква неконтролируемо развитие на стъблото.

ТРЕВНИ ПЛОЩИ:

При засяването 150 - 200 мл биотор на м² се посипват върху площта за сеене,смесват се с горния слой почва и се посяват семената.
За подхранване след косене се поръсват 50 - 150 мл на м² и се полива обилно.

РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗЕМИ:

Поръсват се 3 литра биотор на м² и се смесват с 10 сантиметровия повърхностен слой на почвата.

*Забележка - където препоръчителните норми са в голям толеранс,
трябва да се има предвид изтощеността на почвата и едрината на растението според вида и възрастта. Препоръчваните съотношения са по обем, а не по тегло.

Съхранение - на проветриво място, без пряка слънчева светлина и при нормална относителна влажност на въздуха.
Бележка: поради хигроскопичността и променливостта на теглото биохумусът се измерва в литри.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Подхранете почвата още през есента с торове

Особености на торенето и подхранването в оранжериите

Какво представлява калиевият тор, кога се прилага и защо?