Фъстъчен шрот

прасета Във фъстъчения шрот съдържанието на протеин е 39-50%, на мазнини - 0,5-1,6%, на влакнини - 6-17%. По пънноценност протеинът на фъстъчения шрот отстъпва на соевия - лимитиращи аминокиселини са лизинът, метионинът и триптофанът, а според някои автори и треонинът. Ето защо фъстъченият шрот трябва да се комбинира в дажбите (смеските) с фуражи, които са богати с лизин и сярасъдържащи аминокиселини (соев шрот, рибено и трупно брашно, слънчогледов шрот). Участието му в дажбите трябва да е до 1/3 от количеството на соевия шрот. При угоявани свине се получава вкусно месо и твърда сланина. Важно изискване е фъстъченият шрот да не съдържа афлатоксини, които имат канцерогенно действие и преминават в животинската продукция. В това отношение е необходим строг контрол.

Памуков шрот

Съдържанието на протеин и влакнини е променливо в зависимост от степента на почистване на семената от обвивките. Беден е на лизин и метионин. Ако се използва за фураж на свинете, не трябва да съдържа свободен госипол (глюкозид) повече от 0,01%. При по-високи дози е токсичен. За предпочитане е да се дава на угоявани свине в 4-6% от фуража. При подходяща технологична обработка госиполът намалява значително. Токсичното му действие се отстранява, ако в дажбата се включи железен сулфат при съотношение на желязото и госипола 1:1 на моларна основа. Напоследък са създадени сортове Памук, чиито семена не съдържат госипол.

Други шротове, които имат второстепенно значение при храненето на свинете, са царевичният, тиквеният, тютюневият и др. Дават се в малки количества - 5-8% от фуража.