Отглеждане на прасета през бозайния период

Отглеждане на прасета през бозайния период

Раждането и отглеждането на прасетата до отбиването е заключителната фаза на производствения цикъл и от правилното им провеждане зависи ефективността на цялото производство.

Отглеждане на подрастващи прасета

Отглеждане на подрастващи прасета

Подрастващите прасета са особено чувствителни към неблагоприятните условия на средата. Те имат несъвършена система на терморегулация, поради което температурата на околната среда трябва д

Биологични особености на свинете

Биологични особености на свинете

Свинете са всеядни животни с еднокамерен сложен стомах. За основа на храненето им служат концентрираните храни, а като добавка се включват обемистите фуражи.

Отглеждане на прасета - технологиите трябва да съответстват на биологичните им особености

Отглеждане на прасета - технологиите трябва да съответстват на биологичните им особености

Отглеждането на свинете е важен елемент при производството на свинско месо. В зависимост от поставената цел, възрастта, категорията и броя на животните, се прилага една или друга технолог

Маса на прасетата при отбиване

Маса на прасетата при отбиване

Колкото живата маса на прасетата при отбиване е по-висока, толкова проблемите по отглеждането им през периода на растеж са по-малки. Голямо значение има изравнеността на групата прасета,

Виетнамска свиня

Виетнамска свиня

За немюсюлманските страни в Азия и Далечния изток изключителна популярност в относително кратък период от време придоби виетнамската порода прасета.

Хранене и отглеждане на подрастващите прасета

Хранене и отглеждане на подрастващите прасета

Отбитите прасета се хранят само с гранулирана смеска с големина на гранулите 4-6 мм. Когато прасетата са подхранвани през периода на бозаене и липсват медикаментозни премикси в смеската,

Заплождане на свинете

Заплождане на свинете

Важен момент при естественото и изкуственото осеменяване е навременното откриване на разгонените свине. За тази цел ремонтните и пресушените свине се проверяват всяка сутрин и вечер от н

Възраст за използване на свине за разплод

Възраст за използване на свине за разплод

Половата зрелост на нерезите от различните породи свине, изразена чрез инстинкта за съешаване и образуване на годна за оплождане сперма, настъпва между 6- и 8-месечна възраст.

Възраст на настъпване на полова зрелост при ремонтните свине

Възраст на настъпване на полова зрелост при ремонтните свине

Настъпването на половата зрелост при ремонтните свине е началото на размножителната им дейност. Първите признаци на полово влечение при мъжките прасета се проявяват още на 2,5-3-месечна в

Водата - значението и за свинете

Водата - значението и за свинете

Водата е най важното хранително вещество за всички живи организми, в т.ч. за свинете. Освен че тялото на свинете се състои от 70-80 % вода, тя е необходима и за някои незаменими функции, ко

Голяма бяла свиня (Large White) - специализирана за месо

Голяма бяла свиня (Large White) - специализирана за месо

Голяма бяла свиня е създадена като порода за мас, а по-късно е усъвършенствувана като комбиниран тип. Тя притежава добри стопански качества и отлична аклиматизационна способност.

Едемна болест по прасетата

Едемна болест по прасетата

Едемната болест по прасетата е бързопротичаща бактерийна зараза, която се проявява с отоци по клепачите, парализа на крайниците, храносмилателни разстройства и др.

Отглеждане на свине за угояване

Отглеждане на свине за угояване

Угояването е последния етап при отглеждане на свине за месо, при който окончателно се определя икономическият ефект на производството. Около 75 % се изразходват от фуражите за угояването на

Намаляване на стреса след отбиването на прасетата

Намаляване на стреса след отбиването на прасетата

Малките прасета са силно чувствителни към заобикалящата ги среда. През периода на отбиване те се отделят от свинята майка, като се събират с прасета от други прасила и се подлагат на нов хр