Срок за отбиване на прасетата

Срок за отбиване на прасетата

Ранното отбиване е известна намеса във физиологичните процеси в организма. Успехът му е свързан и със създаването на подходящ микроклимат, т.е. трябва да се постигне хармония между организъ

Задоволяване потребностите на прасетата от хранителни вещества чрез майчиното мляко

Задоволяване потребностите на прасетата от хранителни вещества чрез майчиното мляко

Младите прасета превъзхождат другите селскостопански животни по интензивност на растежа. От раждането до края на първата седмица увеличават масата си 2 пъти, а до 8-седмична възраст - около

Възрастови изменения в храносмилателната система на прасетата

Възрастови изменения в храносмилателната система на прасетата

След раждането храносмилателната система на прасетата не е достатъчно подготвена в морфологично и функционално отношение да усвоява други храни освен майчиното мляко.

Хранене на бременни свине

Хранене на бременни свине

От отбиването на прасетата до заплождането на майките, особено ако те са изтощени, храненето трябва да се подобри в количествено и качествено отношение.

Хранене на ремонтни прасета

Хранене на ремонтни прасета

На ремонтните прасета може да се дават стартерни смески до 30-35 кг жива маса, а след това докъм момента на използването им - смеска както за първия период на угояването.

Храненето на прасетата и качество на месото

Храненето на прасетата и качество на месото

Чрез храненето може да се влияе върху кланичните показатели на трупа и качеството на месото и тлъстините при угояваните прасета, като дажбата се балансира по съдържание на хранителни вещества и енергия.

Повишаване ефективността на храненето на прасетата за угояване

Повишаване ефективността на храненето на прасетата за угояване

Угояването е крайната фаза от отглеждането на свинете, затова неговата интензификация е тясно свързана с повишаването на ефективността на храненето.

Хранене на нерези

Хранене на нерези

Нерезите трябва да се хранят ограничено. Храненето на воля, особено с целодажбени смески, води до затлъстяване, което е опасно за половата активност и спермопродукцията.

Отглеждане на условно бременни свине

Отглеждане на условно бременни свине

За условно бременни се смятат всички свине от покриването до 21-ия ден, когато трябва да се появи следващата разгоненост, в случай че свинята не е заплодена.

Използване на фъстъчен и памуков шрот за храна на свинете

Използване на фъстъчен и памуков шрот за храна на свинете

Във фъстъчения шрот съдържанието на протеин е 39-50%, на мазнини - 0,5-1,6%, на влакнини - 6-17%. По пънноценност протеинът на фъстъчения шрот отстъпва на соевия.

Използване на слънчогледов и соев шрот за храна на свинете

Използване на слънчогледов и соев шрот за храна на свинете

Слънчогледовият шрот е добър източник на протеин и аминокиселини. Съдържанието на лизин в протеина е ниско, а до известна степен недостатъчно е количеството и на треонина.

Зърнени житни фуражи подходящи за хранене на свинете

Зърнени житни фуражи подходящи за хранене на свинете

Царевицата е основният фураж за животните и има голямо значение при храненето на свинете. Дава високи добиви.

Чистопородно развъждане на свинете

Чистопородно развъждане на свинете

Развъждането в чисто състояние е основен метод във всички клонове на животновъдството. То и досега е единствен метод за подобряването на редица породи в Дания, Англия и Германия.

Отглеждане на незаплодени свине

Отглеждане на незаплодени свине

В тази група има три категории: млади ремонтни свине, достигнали възраст за първо заплождане, повторки след първо покриване и свине за ново заплождане след отбиване на прасетата.

Отглеждане на опрасени свине

Отглеждане на опрасени свине

Грижите за свинете майки през периода на опрасването се заключават в оказване на помощ при раждането, ако е необходимо, също така трябва да се проследи нормално да се изхвърли плацентата.