Протеините и аминокиселините в храната на свинете

Протеините и аминокиселините в храната на свинете

Протеинът е необходим за растежа и развитието на организма, изграждането и възстановяването на тъканите, създаването на продукция, нормалното протичане на възпроизводството и др.

Правилно подхранваните прасета се развиват по-добре

Правилно подхранваните прасета се развиват по-добре

След раждането прасетата трябва да забозаят коластра. След коластрения период започват да приемат мляко. Подхранването на бозайничетата трябва да започне през втората седмица.

Срок за отбиване на прасетата

Срок за отбиване на прасетата

Ранното отбиване е известна намеса във физиологичните процеси в организма. Успехът му е свързан и със създаването на подходящ микроклимат, т.е. трябва да се постигне хармония между организъ

Задоволяване потребностите на прасетата от хранителни вещества чрез майчиното мляко

Задоволяване потребностите на прасетата от хранителни вещества чрез майчиното мляко

Младите прасета превъзхождат другите селскостопански животни по интензивност на растежа. От раждането до края на първата седмица увеличават масата си 2 пъти, а до 8-седмична възраст - около

Хранене на бременни свине

Хранене на бременни свине

От отбиването на прасетата до заплождането на майките, особено ако те са изтощени, храненето трябва да се подобри в количествено и качествено отношение.

Храненето на прасетата и качество на месото

Храненето на прасетата и качество на месото

Чрез храненето може да се влияе върху кланичните показатели на трупа и качеството на месото и тлъстините при угояваните прасета, като дажбата се балансира по съдържание на хранителни вещества и енергия.

Повишаване ефективността на храненето на прасетата за угояване

Повишаване ефективността на храненето на прасетата за угояване

Угояването е крайната фаза от отглеждането на свинете, затова неговата интензификация е тясно свързана с повишаването на ефективността на храненето.

Хранене на нерези

Хранене на нерези

Нерезите трябва да се хранят ограничено. Храненето на воля, особено с целодажбени смески, води до затлъстяване, което е опасно за половата активност и спермопродукцията.

Отглеждане на условно бременни свине

Отглеждане на условно бременни свине

За условно бременни се смятат всички свине от покриването до 21-ия ден, когато трябва да се появи следващата разгоненост, в случай че свинята не е заплодена.

Използване на фъстъчен и памуков шрот за храна на свинете

Използване на фъстъчен и памуков шрот за храна на свинете

Във фъстъчения шрот съдържанието на протеин е 39-50%, на мазнини - 0,5-1,6%, на влакнини - 6-17%. По пънноценност протеинът на фъстъчения шрот отстъпва на соевия.

Чистопородно развъждане на свинете

Чистопородно развъждане на свинете

Развъждането в чисто състояние е основен метод във всички клонове на животновъдството. То и досега е единствен метод за подобряването на редица породи в Дания, Англия и Германия.

Отглеждане на незаплодени свине

Отглеждане на незаплодени свине

В тази група има три категории: млади ремонтни свине, достигнали възраст за първо заплождане, повторки след първо покриване и свине за ново заплождане след отбиване на прасетата.

Отглеждане на опрасени свине

Отглеждане на опрасени свине

Грижите за свинете майки през периода на опрасването се заключават в оказване на помощ при раждането, ако е необходимо, също така трябва да се проследи нормално да се изхвърли плацентата.

Отглеждане на прасета през бозайния период

Отглеждане на прасета през бозайния период

Раждането и отглеждането на прасетата до отбиването е заключителната фаза на производствения цикъл и от правилното им провеждане зависи ефективността на цялото производство.

Отглеждане на прасета - технологиите трябва да съответстват на биологичните им особености

Отглеждане на прасета - технологиите трябва да съответстват на биологичните им особености

Отглеждането на свинете е важен елемент при производството на свинско месо. В зависимост от поставената цел, възрастта, категорията и броя на животните, се прилага една или друга технолог

Маса на прасетата при отбиване

Маса на прасетата при отбиване

Колкото живата маса на прасетата при отбиване е по-висока, толкова проблемите по отглеждането им през периода на растеж са по-малки. Голямо значение има изравнеността на групата прасета,

Виетнамска свиня

Виетнамска свиня

За немюсюлманските страни в Азия и Далечния изток изключителна популярност в относително кратък период от време придоби виетнамската порода прасета.

Хранене и отглеждане на подрастващите прасета

Хранене и отглеждане на подрастващите прасета

Отбитите прасета се хранят само с гранулирана смеска с големина на гранулите 4-6 мм. Когато прасетата са подхранвани през периода на бозаене и липсват медикаментозни премикси в смеската,

Заплождане на свинете

Заплождане на свинете

Важен момент при естественото и изкуственото осеменяване е навременното откриване на разгонените свине. За тази цел ремонтните и пресушените свине се проверяват всяка сутрин и вечер от н

Възраст за използване на свине за разплод

Възраст за използване на свине за разплод

Половата зрелост на нерезите от различните породи свине, изразена чрез инстинкта за съешаване и образуване на годна за оплождане сперма, настъпва между 6- и 8-месечна възраст.

Възраст на настъпване на полова зрелост при ремонтните свине

Възраст на настъпване на полова зрелост при ремонтните свине

Настъпването на половата зрелост при ремонтните свине е началото на размножителната им дейност. Първите признаци на полово влечение при мъжките прасета се проявяват още на 2,5-3-месечна в

Голяма бяла свиня (Large White) - специализирана за месо

Голяма бяла свиня (Large White) - специализирана за месо

Голяма бяла свиня е създадена като порода за мас, а по-късно е усъвършенствувана като комбиниран тип. Тя притежава добри стопански качества и отлична аклиматизационна способност.

Отглеждане на свине за угояване

Отглеждане на свине за угояване

Угояването е последния етап при отглеждане на свине за месо, при който окончателно се определя икономическият ефект на производството. Около 75 % се изразходват от фуражите за угояването на

Намаляване на стреса след отбиването на прасетата

Намаляване на стреса след отбиването на прасетата

Малките прасета са силно чувствителни към заобикалящата ги среда. През периода на отбиване те се отделят от свинята майка, като се събират с прасета от други прасила и се подлагат на нов хр

Хранене и грижи за прасетата бозайници

Хранене и грижи за прасетата бозайници

Първата храна на бозайниците е коластрата, която те получават около 4 дни. Коластрата е абсолютно необходима и незаменима храна за новородените. В нея се съдържат 7-8 пъти повече витамин А,